Här hittar du ALLA stiftelser

Så kan du söka, län för län

Landets länsstyrelser har en gemensam stiftelsedatabas.
Den är till för dig som söker information om en viss stiftelse eller efter stiftelser för ett bestämt ändamål – till exempel för att söka stipendier eller bidrag.

Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser.

ARTIKELN HANDLAR OM