"Vi har ett ansvar för de här barnen"

NYHETER

Ensamma flyktingbarn har ofta utsatts för våld och svåra övergrepp. Enligt Röda korset är det därför viktigt att de får all hjälp och stöd de behöver.

– De ska behandlas precis som svenska barn och ungdomar. Artiklarna i Barnkonventionen gäller alla, säger Anki Carlsson på Röda korset.

Den senaste tiden har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat drastiskt. För några år sedan var de några hundra medan prognosen för i år är nästan 2500. Främst kommer barnen från Somalia, Afghanistan och Irak.

– Det överensstämmer med den övriga flyktingströmmen. Det är länder med krig och konflikter, säger Anki Carlsson som ansvarar för ensamkommande flyktingbarn på Röda korset.

I behov av skydd

Barnens bakgrund hemlandet gör att de ofta är svårt traumatiserade och i behov av hjälp när de kommer till Sverige. Majoriteten beviljas så småningom asyl eftersom det finns ett skyddsbehov.

– När man kommer från de här länderna har man ofta blivit utsatta för hot, mot en själv eller mot familjen. Man kan också ha utsatts för bombningar, kidnappningar eller etniskt våld, säger Anki Carlsson till Aftonbladet.

Även resan kan vara traumatisk för flyktingbarn som reser ensamma.

– Barn är en utsatt grupp, de är åtskilda från familjen och ofta utlämnade till människosmugglare, säger Anki Carlsson.

Brist på platser

Ändå har det varit svårt att hitta kommuner som är beredda att ta emot barnen. Migrationsverket, Barnombudsmannen och Röda korset arbetar därför hårt för att få till avtal med fler kommuner.

– En del kommuner tycker inte att man har rätt kompetens för att ta emot barnen. Andra argument verkar handla om ekonomi, säger Anki Carlsson.

Hon påpekar dock att Sverige har en skyldighet att hjälpa människor som söker skydd i Sverige, särskilt barn som kanske mist sina föräldrar.

– De ska behandlas precis som svenska barn och ungdomar. Artiklarna i barnkonventionen gäller alla. Den tryggheten vi ger våra egna barn ska vi också ge de här barnen även om de inte är födda här.

Läs mer:

ARTIKELN HANDLAR OM