Prata med blommor – en hel vetenskap?

Högskoleverket ska granska skolornas kursutbud

Foto: Foto: Öyvind Lund
Per-Anders Viebke undervisar om orkidéer och tycker att hans ämne är högst akademiskt.
NYHETER

Vill du kunna rabbla orkidéer på latin – och odla dem?

För att sedan blogga om det?

Skynda dig.

– Vi vill stoppa högskolornas hobbykurser, säger högskoleminister Tobias Krantz (FP).

Höjden av vetenskap – eller akademisk fallfrukt?

Klart är att plantodling, gruppläsning ur ”Da Vinci-koden”, bloggteori och pilatesträning snart kan bannlysas från svenska högskolor.

Regeringen vill rensa bort hobbyverksamhet ur kursplanerna.

Snart får Högskoleverket uppdraget att granska skolornas utbud.

– Jag kan förundras över en del exempel, men vill inte gå in och recensera enstaka kurser. Det ska Högskoleverket göra, se om kurserna är akademiska till sin karaktär, säger högskoleministern.

Lärarna försvarar kurserna

Men lärarna – vars ämnen riskerar att bli underkända – försvarar kurserna.

Så här säger Per-Anders Viebke, som undervisar om ”Orkidéer i teori och praktik”:

– Man ska kunna latinska namn på 60 i odling vanligt förekommande tropiska orkidéer. Dessutom ingår en analytisk uppgift, att ge rekommendationer kring odling av en naturart. Den uppgiften håller mycket hög akademisk klass.

Även Arne Wiig, som leder kursen ”Analys av symboler och metaforer i Dan Browns fiktiva berättelser”, anser att den håller måttet:

– Kursen handlar om hur vi påverkas av symboler. Deltagarna läser en rad metafor- och symbolteoretiska böcker, Dan Browns böcker är bara utgångspunkten, säger han.

Tjänar pengar

Högskoleminister Tobias Krantz anger två skäl till att förbjuda hobbykurser:

– Allmänheten ska känna förtroende för verksamheten inom högskolan, de ska veta att pengarna går till akademiska kurser. Och studenterna ska inte lockas att gå kurser som högskolorna påstår är akademiska, men inte är det. Det är att lura studenterna.

En anledning att högskolor och universitet anordnar hobbykurser kan vara att det ger mer pengar.

Hälften av deras inkomster beror på hur många som börjar studera, hälften på hur många som tar examen:

– Ett sådant system kräver att regeringen tydligt tar initiativ och pekar ut vilka kurser som är akademiska, säger Krantz.

Hobbykurser fel uttryck

På Högskoleverket vänder man sig mot Krantz uttryck "hobbykurser".

– Alla kurser har samma vetenskapliga grundkrav och krav på kvalificerade lärare så några hobbykurser handlar det inte om. Sedan är ju vissa kurser mer yrkesinriktade än andra men det beror ju på hur man väljer att se på saken. Vissa kurser leder inte direkt till jobb men kan ändå vara till stor nytta inom ett yrke, säger Joakim Palestro, biträdande avdelningschef på utvärderingsavdelningen på Högskoleverket.

Högskoleverket har ännu inte fått uppdraget från regeringen, det överlämnas först senare i veckan.

– Vi kommer ta detta regeringsuppdrag på största allvar och det kan säkert framkomma fakta som gör att vi behöver diskutera kursplaner men vissa skolor, men jag tror inte att det kommer att bli tal om att förbjuda kurser, säger Palestro.

FAKTA

Några kurser som kanske tas bort

Orkidéer i teori och praktik

– 7,5 poäng vid Karlstad universitet

”Här hjälper vi dig att få gröna fingrar och förstå betydelsen av att prata med blommorna”.

Pilates

– 7,5 poäng vid Karlstad universitet

”Pilates är en tränings metod som framförallt stärker och stabiliserar vår kropp. Studenten fördjupar sig inom pilatesens olika metoder och rörelse modifikationer”. (skolans egna särskrivningar)

Bloggens teori och praktik

– 7,5 poäng vid Högskolan i Borås

”Bloggen behandlas både som egen ny genre och som ett sätt att modifiera och utmana äldre genrer”.

Analys av symboler och metaforer i Dan Browns fiktiva berättelser

– 7,5 poäng vid Mittuniversitetet

”Under kursen analyseras symboler och metaforer utifrån modern vetenskaplig symbol- och metaforteori”.

Att skriva filmmanus

– 30 poäng vid Örebro universitet

”Målet är att du efter avslutad kurs skall ha skrivit ett långfilmsmanus av sådan kvalité att det har produktionspotential”.

Kemi för båtfolk

– 7,5 poäng vid Göteborgs universitet

”Kursen kommer att behandla olika kemiska aspekter som är relevanta för båtfolk, inkluderande korrosion, bottenfärger, ytegenskaper, hudallergiska reaktioner på kemikalier, kemin i vattnet och atmosfären, samt skeppsapoteket”.

Sång- och körövning

– 7,5 poäng vid Mälardalens högskola

”Utveckla din röst på ett avspänt och roligt sätt genom körsång”. Finns även kursvariant – med orkester.

ARTIKELN HANDLAR OM