Risker med Norges utdelning av Tamiflu

"Det ska sparas till de allra sjukaste"

NYHETER

Att som i Norge sälja Tamiflu över disk utan recept har sina risker, menar svenska experter.

Om man tar Tamiflu i onödan kan det nämligen leda till att medicinen inte fungerar när den väl behövs. Dessutom finns risk för att virus resistenta mot läkemedel sprids.

Norska Folkehelseinstituttet menar dock att riskerna är överdrivna.

Norge är det nordiska land som hittills drabbats hårdast av svininfluensan. För att hantera situationen har det antivirala läkemedlet Tamiflu, som angriper viruset hos influensasjuka, nu börjat säljas utan recept eller läkarundersökning.

– Vi har inte kapacitet att få ut det tillräckligt fort annars. Det är en tillfällig åtgärd som infördes när antalet smittade exploderade, säger Olav Hunges på Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Resistenta virus

I Sverige skrivs dock Tamiflu ut endast mot recept och Charlotta Bergquist, klinisk utredare på Läkemedelsverket, säger att det är farligt att göra som Norge. När Tamiflu används på fel sätt finns nämligen risk att medicinen inte fungerar när den väl behövs.

– Svininfluensan kan utveckla resistens. Man har hittat fall av resistenta virus, säger Charlotta Bergquist till Aftonbladet.

Sverige har därför valt att vara mycket mer restriktivt med Tamiflu och sparar läkemedlet till de allra sjukaste patienterna.

– Tamiflu är livsviktigt för vård av svininfluensan, ett av bara två läkemedel man kan använda. Det är dessutom det enda man sväljer. Det andra måste inhaleras och fungerar därför inte på patienter med andningsproblem.

Överdrivna risker

Hittills har de resistenta virusen visat sig vara mindre starka än de vanliga svininfluensavirusen och därför inte spridit sig vidare. De resistenta virusen kan helt enkelt inte konkurrera med andra virus.

Men så kan det mycket möjligt bli i framtiden. Om man ser till vanliga influensavirus har vissa av dem utvecklat effektiv resistens mot Tamiflu.

– En av de vanligaste typerna av vanlig influensa är till 90 procent resistent mot Tamiflu. Det är därför vi är försiktiga och inte ska ta medicinen i onödan. Det ska sparas till de allra sjukaste och till riskgrupperna, säger Charlotta Bergquist.

Norge tonar dock ner riskerna med förskrivning av Tamiflu och Olav Hunges säger att kopplingen mellan resistens och förskrivning av Tamiflu inte är bevisad.

–Vi har sett resistensutveckling men det är inte klart att det varit på grund av Tamiflu. Japan, som skriver ut mycket Tamiflu, blev lindrigare drabbat än många andra länder när de här resistenta virusen först bredde ut sig för två år sedan.

FAKTA

När kan blir virusen bli resistenta?

-Om man avbryter en kur.

-Om man tar för liten dos.

-Om man tar när man är frisk.