Tummen ner för marknadshyror

NYHETER

Hög efterfrågan på bostäder ska inte göra hyrorna högre. Hotet om marknadshyror är därmed undanröjt enligt Hyresgästföreningen.

Foto: Lotta Imberg / SCANPIX

Hyrorna ska fortfarande sättas i förhandlingar efter samma principer som tidigare men nu ska också de privata fastighetsägarna vara med. De kommunala bostadsbolagen mister därmed sin hyresledande roll.

Det är enligt bostadsminister Mats Odell (KD) några ingredienser i den största bostadspolitiska reformen på många år och kommer på sikt att ge bostadsmarknaden en ny kurs.

– Men liksom för en atlantångare tar det tid att vända.

Bred överenskommelse

Förslaget har diskuterats fram i samarbete med Hyresgästföreningen, de kommunala bostadsföretagens samorganisation Sabo och Fastighetsägarna.

Tidigare förslag om att hyrorna ska påverkas av efterfrågan är borta.

– Hotet om marknadshyror är därmed borta, säger Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman.

Bruksvärdesprincipen, som bland annat tar hänsyn till lägenheternas standard, byggår och läge, kommer att fortsätta att råda och lägesfaktorn kommer inte att ges vare sig högre eller lägre tyngd framöver, enligt Engman.

– Men förslaget att hyrorna ska påverkas av efterfrågan är borta och det är bra, säger hon.

Det skulle med dagens bostadsbrist kunnat innebära stora hyreshöjningar, enligt Hyresgästföreningen.

Enligt förslaget ska nu även de privata fastighetsägarna vara med och förhandla fram nya hyror. De kommunala bostadsbolagens hyresledande roll försvinner därmed.

EU anmälan läggs ned

Och de privata fastighetsägarnas anmälan till EU om otillåtet statsstöd till de kommunala bostadsföretagen kan komma att dras tillbaka.

– Blir de här förslagen verklighet står de inte längre i strid med EU:s regler och då kan vi ta tillbaka anmälan, säger Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna, som gläds åt att bli fullvärdig avtalspart i hyresförhandlingarna.

De viktigaste förändringarna för de kommunala bostadsbolagen är att de ska drivas på mer affärsmässiga grunder och att kommunernas möjligheter att ta ut pengarna från bostadsbolagen begränsas.

Samtidigt får bolagen ha kvar sin samhällsnyttiga roll och använda pengar för att till exempel främja integration i sina bostadsområden.

TT