”Uppenbart att han inte har fått rätt vård”

NYHETER

15-åringen fick inte den vård han har rätt till.

Det anser Elisabeth Söderberg, socialchef i den stadsdel i Göteborg där 15-åringen bor.

15-åringen misstänks för en rad sexöverfall på kvinnor i Göteborg. Pojkens föräldrar har klagat över att de inte har fått den hjälp av kommunen som de velat ha.

– Upplever de att de inte fått hjälp så är det säkert så. Men som jag ser det utifrån socialtjänstens ansvar har vi faktiskt gjort vad vi har kunnat inom ramen för de möjligheter vi har, säger Elisabeth Söderberg till Sveriges Radios P 4 Extra.

Hon säger till radioprogrammet att socialtjänsten har placerat 15-åringen på ett ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SIS), en så kallad SIS-institution. Det gjordes i mars 2008. Han har alltså varit placerad på ett behandlingshem under tiden han misstänks ha gjort sig skyldig till övergreppen.

– Vi köper den vården av Statens institutionsstyrelse. Det är institutionen som ansvarar för behandlingen, och kontrollen under vårdtiden vi betalar för, säger Söderberg.

15-åringen ska ha vissa funktionshinder och på grund av det borde han ha fått annan vård. Men det ska i så fall vårdnadshavarna, det vill säga föräldrarna, ansöka om, annars händer det inget.

– Det är ju uppenbart att han inte har fått rätt vård, med facit i näven, eftersom han inte fått hjälp med sitt funktionshinder säger Söderberg.

Hon kommer under måndagen att tillsammans med berörda tjänstemän gå igenom pojkens fall.

– Vi ska gå igenom vad vi gjort men framför allt fråga oss hur vi går vidare. Det handlar ju om ett barn här som ska få den vård han behöver och har rätt till.