Dagens namn: Linus
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Så sjuka är de nya reglerna

Dokumentet som avslöjar Försäkringskassans villkor

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD

Murat måste sondmatas.

Erika har brutit båda benen.

Båda är tillräckligt friska för att gå till Arbetsförmedlingen.

Aftonbladet har tagit del av Försäkringskassans nya regler för utförsäkrade.

Vid nyår utförsäkrades 16 000 personer från Försäkringskassan eftersom deras sjukpenning eller sjukersättning gått ut.

De som är för sjuka för att jobba eller delta i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion kan söka om så kallad ”sjukpenning i vissa fall”. Men reglerna är extremt hårda, visar ett dokument som Aftonbladet tagit del av.

Fejkade exempel

Dokumentet är en vägledning för handläggarna och innehåller fejkade exempel som avslutas med Försäkringskassans bedömning om den sjuke bör få den extra sjukpenningen eller inte.

fy">   En man, i exemplet kallad Aram, har så svåra ryggsmärtor att han varken kan stå eller sitta längre stunder. Försäkringskassan bedömer att han är för sjuk för att delta i Arbetsförmedlingens program. Ändå bör han inte få förlängd sjukpenning eftersom ”han inte ligger på sjukhus eller får omfattande vård i hemmet, att han inte har en avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och han löper ingen risk att bli allvarligt försämrad i sin sjukdom.”

fy">   Avslag får också Murat som efter flera halsoperationer måste sondmatas och får vård i hemmet varje dag.

fy">   Och Erika som brutit båda benen och en arm i en cykelolycka.

Gemensamt för exemplen är att Försäkringskassan inte bedömer hur sjuk man är, utan hur omfattande vård man behöver eller om man riskerar att bli allvarligt sämre av att delta i arbetslivsintroduktionen.

– Efter att sjukpenningdagarna har tagit slut är huvudalternativet att man ska över till Arbetsförmedlingen och delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program, säger Ulrika Persson, enhetschef på Försäkringskassan.

Prövar alla ärenden

Hon säger att vägledningen är strikt utformad utifrån den nya lagen.

– Det här är ju ny lagstiftning. Det är för tidigt att säga huruvida det hänger ihop utan vi måste pröva alla ärenden som kommer in för att se vilka effekterna blir.

Så vill F-kassan bedöma fallen:

VÅRDAS VARJE DAG – AVSLAG

    Artur måste ha sjukhusvård i hemmet tre timmar per dag. Han har förbrukat sin förlängda sjukpenning och ansöker därför om ”förlängd sjukpenning i vissa fall”.

Han får avslag eftersom hemsjukvården inte upptar så stor del av dagen att den kan sägas vara omfattande, enligt Försäkringskassan.SONDMATAS – AVSLAG

    Murat kan inte svälja, utan måste sondmatas efter flera operationer. Han får vård i hemmet av en sjuksköterska som vidgar hans matstrupe två gånger per dag. Murat som förbrukat sin förlängda sjukpenning får ingen ytterligare sjukpenning eftersom sjukvården inte tar större delen av dagen och han inte bedöms bli sämre av individuellt anpassad arbetslivsintroduktion.

SJUK I ANOREXI – AVSLAG

    Ellen lider av svår anorexi och vårdas på sjukhus i fem månader.

Efter ett halvår på ett behandlingshem flyttas hon till en träningslägenhet, med tillsyn av personal från behandlingshemmet.

Hon ska bo där i 6–12 månader. När hennes sjukpenningdagar är slut får hon ingen förlängning då hon inte bedöms bli sämre av en arbetslivsintroduktion.

DEPRIMERAD – AVSLAG

    Göran är sjukskriven för depression med svår ångest. När hans alla hans sjukpenningdagar är slut ansöker han om ”förlängd sjukpenning i vissa fall”, men får avslag eftersom han inte anses bli sämre av att delta i arbetslivsintroduktion.

RYGGPROBLEM – AVSLAG

    Aram har svåra ryggproblem och kan varken sitta eller stå längre stunder. Försäkringskassan gör bedömningen att han visserligen inte kan vara med i introduktionen av hälsoskäl, men ger honom ändå inte rätt till ”förlängd sjukpenning i vissa fall”. Skälet är att han inte får omfattande vård eller bedöms bli sämre av att delta.

OPERERAT AXLARNA – AVSLAG

    Ingrid har tvingats operera axlarna flera gånger efter en svår bil­olycka. Eftersom hon förbrukat sina dagar ansöker hon om ”förlängd sjukpenning i vissa fall”. Även om hon inte kan arbeta får hon avslag eftersom hon anses kunna delta i arbetslivsintroduktion.

BRUTIT BENEN – AVSLAG

    Erika, som tidigare haft sjukersättning, bryter båda benen och en arm i en cykelolycka. Hon ligger på sjukhus i två veckor. Hon ska vara gipsad i ytterligare två månader. Så länge hon ligger på sjukhus får hon ”förlängd sjukpenning i vissa fall”.

Därefter anses hon inte bli allvarligt försämrad av att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller återgå i arbete.

SJUK I CANCER – BIFALL

    Gunnar har varit cancersjuk och ska börja jobba igen. En läkare upptäcker då att hans immunförsvar inte är återställt och att han därför inte bör träffa andra människor för att inte utsätta sig för infektioner.

Gunnar får rätt till ”förlängd sjukpenning i vissa fall” i två månader eftersom han riskerar att bli allvarligt försämrad igen om han börjar arbeta.

AVGIFTAS – BIFALL

    Torgny råkar ut för en svår motorcykelolycka och vårdas med smärtstillande som gör honom morfinberoende. När han är fysiskt frisk remitteras han till ett behandlingshem för två månaders avgiftning.

Han har förbrukat sin förlängda sjukpenning, men får ytterligare sjukpenning eftersom Försäkringskassan bedömer att han behöver behandlingen och att vården är omfattande.

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet