De har gått fria från livstidsstraffen

Dubbelmördare och terrorister har släppts – och fler är på väg ut

NYHETER

Två terrorister, två dubbelmördare och elva andra män som dömts till livstids fängelse för mord har nu avtjänat sina fängelsestraff.

Ytterligare ett tiotal livstidsdömda är på väg ut i friheten.

Sedan november 2006 har livstidsfångar som avtjänat minst tio år möjlighet att få tidsbegränsa sitt straff. Örebro tingsrätt prövar ansökningarna. Fram till i dag har 79 mördare ansökt om att slippa livstidsstraffet.

Ett 30-tal mördare har fått sina straff tidsbestämda. Två fångar som skulle släppas ur fängelset hann dö innan de frigavs. Men 14 av personer har nu lämnat fängelset. Bland de som avtjänat sina straff återfinns två terrorister, dubbelmördare och mordbrännare.

”Söker så snabbt de kan”

– Många ansöker så fort de är kvalificerade och det är inte ovanligt att de beställer tidigare beslut från oss för att se om det finns aspekter som är tillämpliga för dem, säger Per Grevesmühl, lagman i Örebro tingsrätt som varit med och beslutat i de flesta fall.

Från att en ansökan kommit in tar det minst tre månader innan ett beslut kommer från Örebro tingsrätt.

I Norge har man valt att avskaffa livstidsstraffet och höjt straffskalorna i stället.

Advokaterna positiva

Anne Ramberg.

– Vi har varit tillskyndare av att tidsbegränsa livstidstraffet och är positiva till omvandlingssystemet. Det är inte humant att folk ska få sitta i fängelse utan att veta när de kan bli frigivna, säger Anne Ramberg, generalsekreterare på advokatsamfundet.

Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare i Malmö, är en varm anhängare av livstidsstraff och längre fängelsetider.

Sven-Erik Alhem.

– Jag vill ha längre tidsbestämda straff än i dag. För de flesta brott ska man kunna få upp till 25 års fängelse. Men samtidigt tycker jag att vi ska ha ett riktigt livstidsstraff för de allra svåraste fallen.

Varför då?

– Det är en säkerhetsåtgärd för samhället där livstidsstraffet ska vara kvar som en yttersta möjlighet att skydda sig mot de allra farligaste brottslingarna. Vissa personer ska aldrig komma ut, säger Alhem.

FAKTA

Livstidsfångarna som har släppts

MAN, 71 ÅR

Gärning: På morgonen den 13 april 1989 mördade han ett äldre syskonpar i Pinnarp genom att skjuta ihjäl dem med ett avsågat hagelgevär. Eksjö tingsrätt dömde honom till livstids fängelse.

Omvandling: Beslut 2008-09-25. Livstidsstraffet omvandlat till 29 år.

MAN, 60 ÅR

Gärning: Den 21 maj 1992 i Göteborg mördade han sin hustru genom ett 50-tal knivhugg i ansikte, hals och på bålen. Sedan tog han ut sin sjuåriga dotter till ett skogsparti vid Fridhems kyrkogård och högg ihjäl henne med ett 30-tal knivhugg. Göteborgs tingsrätt dömde honom 1992.

Omvandling: Beslut 2008-05-28. livstidsstraffet omvandlat.

MAN, 46 ÅR

Gärning: Tillsammans med en annan man har han gemensamt och i samförstånd knivmördat en man utanför restaurang Gyllene Regeln i Fruängen 1993. Svea Hovrätt dömde honom samma år för mord, våldtäkt, sexuellt umgänge med barn med mera till livstids fängelse och utvisning.

Omvandling: Beslut 2008-09-23. Livstidsstraffet omvandlat.

MAN, 55 ÅR

Gärning: Var inblandad i tillverkningen och utplacering av flera bomber i Amsterdam och Köpenhamn. En människa dödades och flera personer skadades allvarligt. Svea Hovrätt dömde honom till livstids fängelse för bland annat mord och allmänfarlig ödeläggelse 1990.

Omvandling: Beslut 2007-10-04. Livstidsstraffet omvandlat till 30 år.

MAN, 37 ÅR

Gärning: Högg ihjäl en annan man med ett 20-tal knivhugg 1993 inne på restaurang Gyllene Regeln i Fruängen. Svea Hovrätt dömde honom 1993 till livstids fängelse för mord.

Omvandling: Beslut 2007-12-19. Livstidsstraffet omvandlat.

MAN, 47 ÅR

Gärning: 25 juli 1995 drogade han ner en man i Stockholm för att därefter hugga ihjäl honom med kniv. Mordet genomfördes för att dölja ett annat brott. Svea Hovrätt dömde honom 1996 för mord till livstids fängelse.

Omvandling: Beslut 2008-05-22. Livstidsstraffet omvandlat.

MAN, 36 ÅR

Gärning: Högg ner en annan man med kniv den 12 december 1994 i Malmö. Malmö tingsrätt dömde honom till livstids fängelse 1995.

Omvandling: Beslut 2007-04-18. Livstidsstraffet omvandlat till 21 år.

MAN, 55 ÅR

Gärning: Var inblandad i bombattentat i Amsterdam och Köpenhamn. En människa dödades och flera personer skadades allvarligt. Uppsala tingsrätt dömde honom 1989 till livstids fängelse för bland annat försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse till fängelse på livstid.

Omvandling: Beslut 2008-04-16. Livstidsstraffet omvandlat till 30 år.

MAN, 55 ÅR

Gärning: Krossade 1993 huvudet på en arbetskamrat i Ör, Melleruds kommun, som inte ville låna honom pengar. Högg ihjäl arbetskamrat med yxa som vägrade honom ett lån. Vänersborgs tingsrätt dömde honom till livstids fängelse för mord 1993.

Omvandling: Beslut 2007-03-28. Livstidsstraffet omvandlat till 24 år.

MAN, 60 ÅR

Gärning: Sköt ihjäl man med avsågat hagelgevär på Rådmansbacken i Alby 1991. Svea Hovrätt dömde honom till livstids fängelse för mord 1995.

Omvandling: Beslut 2007-04-18. Livstidsstraffet omvandlat till 21 år.

MAN, 58 ÅR

Gärning: Sköt en man som han var skyldig pengar två gånger i munnen för att sedan ro ut på Hjälmaren och sänka kroppen. Svea Hovrätt dömde honom till livstids fängelse för mord 1994.

Omvandling: Beslut 2007-09-04. Livstidsstraffet omvandlat till 23 år.

MAN, 50 ÅR

Gärning: Mördade sin brors hustru genom att köra över henne flera gånger på grund av att hon haft andra män. Mordet ägde rum 1992 på en mindre väg i holländska Vledder. Stockholms tingsrätt dömde honom till livstids fängelse för mord 1993.

Omvandling: Beslut 2007-06-05. Livstidsstraffet omvandlat till 25 år.

MAN, 45 ÅR

Gärning: Knivhögg en annan man till döds i en spelbutik i Umeå 1995. Umeå tingsrätt dömde honom 1995 för mord.

Omvandling: Beslut 2007-11-15-25. Livstidsstraffet omvandlat till 21 år.

MAN, 40 ÅR

Gärning: Sköt ihjäl en annan man med ett hagelgevär vid Huvudsta torg i Solna 1994. Svea hovrätt dömde honom till livstids fängelse 1995.

Omvandling: Beslut 2007-09-27. Livstidsstraffet omvandlat till 22 år. Släpptes efter 14 år.

Vid prövningen ska tingsrätten särskilt beakta:

Avtjänad tid.

De omständigheter som legat till grund för straffmätningen när straffet utdömdes.

Risken för att den dömde återfaller i allvarlig brottslighet.

Om den dömde åsidosatt vad som gäller för verkställigheten, samt:

Om den dömde medverkat till att främja sin anpassning i samhället.

Så här fungerar det med tidsbestämning av livstidsstraffen

• Örebro tingsrätt har från och med den 1 november 2006 rätten att tidsbestämma livstidsdömdas straff enligt lagen om omvandling av fängelse på livstid.

• Bara den som redan avtjänat tio år av straffet får ansöka. Ett livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt straff får aldrig understiga 18 år.?

• En åklagare är den dömdes motpart. Den dömde har rätt till offentligt biträde.

• Ansökan prövas i en vanlig öppen domstolsförhandling där allmänheten har tillträde.

• En avslagen ansökan kan överklagas till Göta hovrätt och Högsta domstolen. En ny ansökan kan göras efter ett år.? För närvarande har 79 livstidsfångar ansökt om tidsbestämning av sina straff.

• Av de 52 som har prövats i sak och är avgjorda har 11 avvisats eller avskrivits, 31 har fått bifall och 21 har inte fått bifall.

• Regeringen kan även i fortsättningen av nåd befria en dömd person från utdömt straff eller mildra straffet.

• En person med tidsbestämt straff kan friges villkorligt när två tredjedelar av strafftiden är avtjänad.