Lättare bli inkryssad i riksdagen

NYHETER

Grundlagen ska ändras så att det bland annat blir lättare att bli invald i riksdagen genom personval.

Det föreslår regeringen inom kort.

Regeringen lägger inom några veckor en proposition om ändringar i regeringsformen, så att spärren för personval till riksdagen sänks från åtta till fem procent, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion.

Regeringens förslag följer på alla viktiga punkter grundlagsutredningen som alla riksdagspartierna ställde sig bakom förra året.

Måste röstas igenom två gånger

Andra förslag är att riksdagen alltid ska rösta om statsministern efter ett val, även om regeringen sitter kvar. Reglerna för kommunala folkomröstningar ändras. Om tio procent av invånarna kräver folkomröstning, kan den bara stoppas om två tredjedelar av kommunfullmäktige är emot. Det ska också gå att hålla nyval i kommunerna.

Flera förslag rör domstolarna, som ska kunna pröva om enskilda lagar följer grundlagen. Regeringen ska även i fortsättningen få utse domare till Högsta domstolen, men utifrån ett förslag som en grupp lägger fram, och inte som i dag helt på egen hand.

Eftersom förslagen rör ändringar av grundlagen måste riksdagen rösta om förslagen två gånger, med ett val emellan. En ny regeringsform, kan alltså bli verklighet tidigast 2011 och ändrade valregler får effekt först vid valet 2014.

TT