Jisander överklagar Trustordom till HD

20 miljoner förskingrades från företaget.

NYHETER

Hovrättsdomen är för hård och Thomas Jisander bör få slippa sitta i fängelse.

Det anser Jisanders advokat Leif Silbersky, som nu överklagat domen till Högsta domstolen.

Thomas Jisander, som var en av huvudpersonerna när investmentbolaget Trustor tömdes på sina tillgångar i slutet av 1990-talet, fälldes av både tingsrätten och hovrätten för anstiftan till grov förskingring. Straffet blev 1,5 års fängelse.

– Domen är allt för hård. Vi anser att han har fått ett alldeles för strängt straff med hänsyn till den långa tid som har gått och kräver att han ska få ett icke frihetsberövande straff, säger Leif Silbersky.

Jisander förskingrade enligt domstolarna runt 20 miljoner kronor, som på hans order fördes över från Trustor till stiftelser i Liechtenstein, kontrollerade av honom själv.

Huvudmannen i Trustorhärvan, Joachim Posener, är på fri fot efter att ha jagats i elva år. Hans brott är numera preskriberade, men Kronofogden är på jakt efter honom för en skatteskuld på 19,6 miljoner kronor. Preskriptionstiden för det påstådda skattebrottet löper ut 2012.

TT