500 000 svenskar har förtidspension

Förtidspensionärerna blir yngre och fattigare

NYHETER

Förtidspensionärerna har blivit fler – och yngre.

Var femte har försörjningsstöd för barn.

– Det är bekymmersamt, barnen kan få en tuff uppväxt, säger Ulrik Lidwal.

De flesta som har förtidspension, eller sjukersättning som det heter i dag, är över 50 år. Men allt fler, och allt yngre får ersättningen. Ungefär var tionde sjukpensionär är mellan 40 och 49 år. Det visar en undersökning om sjukersättningen som Försäkringskassan gjort.

Halv miljon sjukpensionärer

Perioden 1991-2006 har undersökts och det visar att sjukpensionärerna har ökat med nära 200 000 personer till över en halv miljon. Störst är ökningen bland kvinnor, från 192 000 till 329 000 förtidspensionerade.

– Arbetsmarknaden har blivit betydligt tuffare i dag än för 20 år sedan, och det är den största orsaken till ökningen, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan.

Fler föräldrar får ersättningen

I och med att ersättningen går ner i åldrarna är det i dag många fler sjukpensionärer som har småbarn. Och allt fler ensamstående föräldrar har låg ekonomisk standard.

– Det påverkar barnen väldigt mycket. Man ska akta sig för generaliseringar men det är helt klart tuffare att växa upp i en sån miljö, säger Ulrik Lidwall.

Allt fattigare

Sjukpensionärerna blir även allt fattigare, eftersom fler är med i systemet. Och Ulrik Lidwall ser inget stopp på den trenden, snarare tvärt om.

– Man ser att det händer men det är svårt att göra något åt det.

Visar rapporten på något positivt?

– Det positiva är även negativt. Många som har ersättningen har bra utbildning och bor där det finns goda arbetsmöjligheter. Det skulle kunna bli en vändning om det ljusnar på arbetsmarknaden.

ARTIKELN HANDLAR OM