Vaccinläget just nu

NYHETER

VÄSTRA GÖTALAND

De vaccineras nu: Barn äldre än sex månader och vuxna under 40 år. Övriga från vecka 49.

Vaccinläget: Brist just nu, men ytterligare 120 000 nya doser beräknas komma senare i veckan.

HALLAND

De vaccineras nu: Barn äldre än sex månader. Från vecka 49: friska vuxna 19–40 år. Övriga från vecka 50.

Vaccinläget: 22 500 nya doser beräknas till slutet av denna vecka.

GOTLAND

De vaccineras nu: Barn över tre. Från nästa vecka: barn från sex månader och friska vuxna.

Vaccinläget: Ingen brist. Ytterligare 2 000 doser ska komma på torsdag.

SKÅNE

De vaccineras nu: Friska vuxna 30–39 år. Därefter höjs ålder med tio år per vecka. Barn från sex månader från och med vecka 49.

Vaccinläget: Ingen brist. 95 000 nya doser under denna vecka.

BLEKINGE

De vaccineras nu: Barn över tre. Nästa vecka: barn mellan sex månader och tre år samt friska vuxna.

Vaccinläget: Ingen större brist på vaccin. Ytterligare 11 000 doser beräknas i slutet av veckan.

KALMAR

De vaccineras nu: Barn över tre samt återstående riskgrupper. Nästa vecka: barn mellan sex månader och tre år. Början av december: friska vuxna.

Vaccinläget: 18 000 nya doser levereras i dagarna.

KRONOBERG

De vaccineras nu: Barn över sex månader. Nästa vecka: 13–29-åringar. Vecka 49: vuxna 29–49 år. Därefter övriga vuxna.

Vaccinläget: Brist på vaccin, kan innebära förseningar.

SÖRMLAND

De vaccineras nu: Barn över sex månader. Friska vuxna från och med slutet av nästa vecka.

Vaccinläget: Ingen brist.

JÖNKÖPING

De vaccineras nu: Riskgrupperna är färdiga. Nu vaccineras resten familjevis, även barn mellan sex månader och tre år.

Vaccinläget: Ytterligare 30 000 doser kommer i veckan. Från och med nästa vecka: 40 000 doser.

ÖSTERGÖTLAND

De vaccineras nu: Barn över sex månader. Nästa vecka: friska vuxna.

Vaccinläget: Ingen brist. 32 000 nya doser kom i början veckan.

STOCKHOLM

De vaccineras nu: Riskgrupper och barn över sex månader. Friska vuxna börjar vaccineras tidigast vecka 50.

Vaccinläget: Fortsatt brist. Totalt 152 000 doser denna vecka, leveransdag tisdag och torsdag till vårdcentraler och mottagningar.

UPPSALA

De vaccineras nu: Barn över tre. Yngre barn från och med nästa vecka. Friska vuxna tidigast från vecka 50.

Vaccinläget: Fortsatt brist. 23 000 nya doser väntas under veckan.

VÄRMLAND

De vaccineras nu: Barn över sex månader. Friska vuxna beräknas från månadsskiftet novemberdecember.

Vaccinläget: Inga säkra uppgifter.

ÖREBRO

De vaccineras nu: Barn över sex månader och allmän vaccinering av friska vuxna.

Vaccinläget: Finns risk för vissa störningar beroende på tillgången.

VÄSTMANLAND

De vaccineras nu: Barn över sex månader och återstående ur riskgrupper. Från vecka 50: friska vuxna under 65 år. Därefter övriga.

Vaccinläget: 19 000 nya doser i slutet av veckan.

DALARNA

De vaccineras nu: Riskgrupper pågår fortfarande, därefter barn mellan sex månader och tre år. Från nästa vecka: övriga barn och ungdomar upp till 19. Kring vecka 50: friska vuxna.

Vaccinläget: Ingen uppgift.

GÄVLEBORG

De vaccineras nu: Återstående riskgrupper och barn över sex månader. Från nästa vecka: 20–29-åringar. Därefter höjs ålder med tio år i veckan.

Vaccinläget: Ingen brist.

VÄSTERNORRLAND

De vaccineras nu: Barn över sex månader. Friska vuxna påbörjas inom ett par dagar.

Vaccinläget: Ingen uppgift.

JÄMTLAND

De vaccineras nu: Varierande. Barn över sex månader från nästa vecka. Friska vuxna från vecka 49.

Vaccinläget: Brist på flera ställen, enligt landstingets hemsida.

VÄSTERBOTTEN

De vaccineras nu: Riskgrupper och barn mellan tre och fem år (inklusive medföljande föräldrar). Från nästa vecka: barn mellan sex månader och tre år och skolelever. Från vecka 49: övrig allmänhet.

Vaccinläget: Ingen uppgift.

NORRBOTTEN

De vaccineras nu: Riskgrupper och skolbarn. Nästa vecka: barn mellan sex månader och tre år. Därefter övrig allmänhet.

Vaccinläget: Ingen uppgift.

Källförteckning: Respektive landstings hemsidor samt Ann Söderström, smittskyddsläkare, Västa Götaland. Mats Emtell, smittskyddsläkare, Halland. Sven Blomqvist, smittskyddsläkare, Gotland. Björn Martinsson, pressekreterare, Region Skåne. Carl-Johan Fraenkle, biträdande smittskyddsläkare, Blekinge. Rolf Asmundsson, pressekreterare, Kalmar. Arne Runhagen, smittskyddsläkare, Kronoberg. Jan Toftling, pressansvarig, Sörmland. Per Erik Åbom, smittskyddsläkare, Jönköping. Bodil Knuthammar, pressekreterare, Östergötland. Peter Rönnefalk, chefsläkare, Stockholm. Jessica Elgenstierna, presschef, Uppsala. Jan Smedjegård, smittskyddsläkare, Västmanland. Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, Gävleborg.

Läs mer:

Alexander Lindman