”Helikoptrar ska till Afghanistan snarast”

NYHETER

Sten Tolgfors säger: Hej, nu är jag här och chattar till 14.30. Välkommen med din fråga!
Mannen säger: Jag kan inte fatta att ni överhuvudtaget skickar svenska soldater till Afghanistan när ni inte kan garantera en sån basic uppgift som ambulanstransport med helikopter. Vem av Er politiker ska leva med ev döda soldater på ert samvete p.ga detta..?
Sten Tolgfors säger: Helikoptrar skall till Afghanistan snarast. De politiska beslut som behöver fattas är klara sedan länge. Det finns pengar anslagna. Det som saknas är helikopterkapacitet, eftersom ombyggnationen av svenska helikoptrar till MEDEVAC- förmåga (ambulans) är starkt försenade från leverantören. Det innebär dock inte att det inte finns sådana helikoptrar att tillgå för det svenska bidraget i Afghanistan. Tyskland svarar för uppgiften i norra Afghanistan. Denna gång fick Sverige hjälp av USA. När IED-attacken ägde rum fanns en svensk Patria-ambulans på plats i patrullen.
Claes säger: Hej Sten,jag har själv gjort lumpen och får hem diverse brev angående att rekryteringen av personal till NBG(Nordic Battle Group) är aktuell. Vad är eran plan att NBG ska bidra med? Då syftar jag inte på att det är en beredskapstyrka som vid konflikter ska sättas in som står i breven och är allmänt känt, utan vad är syftet till att Sverige väljer att ta sig an ett sådant omfattande uppdrag när vi redan ser problem med dålig utrustning motsvarande i Afghanistan just för tillfället? Är inte pengatillgången redan på bristningsgränsen? Är det ansvarigt att sätta in soldater med ålderdomlig ut
Sten Tolgfors säger: Den Nordiska Stridgaruppen, som bestod av soldater från fem länder (Sverige, Norge, Finland, Estland och Irland), stod i beredskap våren 2008, var den kanske bästa snabbinsatsstyrka EU hittills haft. Nästa gång Sverige leder NBG är 2011. Därefter blir 2014. Utrustningen i afghanistan är generellt inte alls dålig, även om helikoptrarna just nu diskuteras. Vi tillför just nu Galten, som ersätter de tidigare Toyota Landcruiser, stridsfordon 90 och har UAV, för spaningsförmågan.
Johan säger: Hej Sten.Hur många svenska liv är sverige beredda att offra för den afghanska "friheten"?
Sten Tolgfors säger: Sätt en sista dag för insatsen, säger en del – det vore att säga till extremisterna att håll bara ut en dag längre, så är ni hemma. Hur många skadade är ni beredda att ta – säg ett antal och det är att uppmuntra attacker, när motståndarna tror att vi kan svikta. Sprid osäkerhet om det parlamentariska stödet – och resultatet kan bli ökad riskexponering inför viktiga beslut. Jag såg att Urban Ahlin lyft fram detta som argument för snabbt riksdagsbeslut om insatsen i Sverige. Motståndarna i Afghanistan har lättare att få ISAF-trupperna att lämna landet genom att så tvehågsenhet i väst, än genom att vinna konflikten på marken, eller genom att vinna den egna civilbefolkningens stöd. De ställer inte ens upp i valen.
säger: Hej, hur länge kommer sverige att stanna i Afghanistan? ser vi 5-10 år eller ännu längre?
Sten Tolgfors säger: Riksdagen har sagt att Sveriges engagemang där är långsiktigt. Målet är att steg för steg öka den afghanska regeringens möjlighet att ta eget ansvar för säkerheten genom att utbilda landets arme och polis. Den militära insatsen är nödvändig för säkerheten, men inte tillräcklig för att leda landet mot en bättre framtid. Det krävs utvecklingsinsatser, diplomatisk närvaro, demokratistöd och rättsstatsuppbyggnad för att lägga grunden för en bättre framtid.
Sven Lindqvist säger: Hej, Jag tillhör de numera allt färre som kommer ihåg rysskräcken efter andra världskriget och fortfarande tror jag att närhetn till Ryssland är en potentiell fara fö Sverige. För mig vore det bra om regeringen prioriterade försvaret av Sverige istället för att istället sända svensk trupp till Afganistan,därvareken engelmän långt tidigare, ryssar!! eller USA lyckats besegra krigsherrar och talibaner. Hälsningar Sven Lindqvist
Sten Tolgfors säger: Sven, I fjol antog riksdagen det första försvarsbeslutet sedan 1994 som inte syftade till att skära ner försvaret, utan tvärtom till att höja försvarsförmågan. Vi får nu ett försvar med flera gånger högre tillgänglighet och användbarhet, än tidigare. Därmed ökar försvarsförmågan när försvarets förband skall kunna användas här och nu. Förbanden ska kunna användas också i närområdet, vilket är en ny betoning i försvarspolitiken. Sverige bygger säkerhet tillsammans med våra grannar i Norden och EU.
Johan säger: Vad gör vi om inte tillräckligt många svenskar vill åka till Afghanistan för att kriga? Är uppgiften tillräckligt viktig för att tvångsinkalla värnpliktiga?
Sten Tolgfors säger: I somras fick Försvarsmakten 8000 ansökningar till ett par hundra befattningar, till den kommande Afghanistanrotationen. Inga värnpliktiga har sänts dit, allt deltagande har byggt på frivillighet.
dan3 säger: Hejsan sten.. jag undrar vad framtiden för hemvärnet (NS) är tänkta för och vad ser du är rimligt för en 40timmars respektive 100 timmars soldat att klara av ?
Sten Tolgfors säger: Vi vill utveckla Hemvärnet i riktning mot Nationella Skyddsstyrkor. det kommer kräva god rekrytering, utbildning och utrustning. Då blir Hemvärnet användbart också som förband också vid civila kriser. Idag uppfyller 13.000 personer sina kontrakt med Hemvärnet fullt ut. Vi vill öka det till 22.000, varav 17.000 i de utvecklade Nationella Skyddsstyrkorna. I botten kommer finnas den 3 månader långa grundläggande soldatutbildningen, men också personer som rekryteras efter det att de ingått i stående och kontrakterade förband.
Moderator säger: Nu är det två frågor kvar innan chatten stänger!
Göran säger: Hej från Värmland, är det inte dax att sluta vela, endera är vi aktivt deltagande i Afganistan med en "expeditionary force" som självständigt kan agera avsett uppdrag eller så åker vi hem. Jag undrar när flygunderstöd från JAS, Medivac och artilleri finns på plats?
Sten Tolgfors säger: Vi är i Afghanistan på FNs mandat tillsammans med 42 andra länder, varav Finland, Norge, Danmark och Estland är några. Det vi gör gör vi tillsammans med andra. I tilltagande grad gäller det också för afghanska förband, som vi stöder och utbildar. Det är alltså inte så att varje land har allt, eller ska ha allt, på egen hand. det viktiga är att ISAF-insatsen sammantaget löser uppgiften.
Doga säger: Hej Sten, tror du att Sverige eventuellt kommer att bidra med soldater till fler oroliga områden runt om i världen där hjälpen behövs än vad vi förut har bidragit med?
Sten Tolgfors säger: I och med att de nya förbanden kommer gå att använda både för uppgifter i landet, i närområdet och utom närområdet så kommer också den internationella förmågan att bli ca dubbelt så stor som idag. Sedan är det en annan sak att det krävs politiska avdömningar och beslut i varje givet läge om var och när denna förmåga skall användas. Men förmågan till internationell solidaritet är viktig för regeringen. Vi bidrar till att rädda liv genom internationella insatser.
Moderator säger: Nu stänger chatten. Tack Sten Tolgfors och alla läsare som ställt frågor!
Sten Tolgfors säger: Tack från mig, trevligt att få chatta på Aftonbladet. Sten