”Jobbcoacherna är inget fiasko”

Foto: Foto: Mikael Berntson
Angeles Bermudez-Svankvist chattar med Aftonbladets läsare.
NYHETER

Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist chattade med Aftonbladets läsare. Läs frågorna och svaren här.

Angeles Bermudez-Svankvist säger: Hej, nu är jag på plats - välkomna med era frågor!
Margluz säger: Hur kommer ni agera, efter det stora fiaskot med Jobbcoacher?
Angeles Bermudez-Svankvist säger: Jag håller inte med om att det är ett fiasko. Tvärtom har de allra flesta av aktörerna arbetat väldigt seriöst och i enlighet med avtalet. I de fall vi har fått signaler om att det inte har fungerat har vi tillsatt en utredning.
Student säger: Vad ska man som student göra när arbeten kräver arbetslivserfarenhet och utbildningar? Samtidigt som en del utbildninagr kräver arbetslivserfarenhet eller orimligt höga betyg?
Angeles Bermudez-Svankvist säger: Man ska ta alla jobbchanser som erbjuds för att få in fot på arbetsmarknaden.
Nattblod säger: Hej! Jag undrar två saker. För det första om du är medveten om att de flesta jag talat med, inkluderat mig själv, upplever kontakten med AF som kränkande och obehaglig? Ska det verkligen vara så? Sen funderade jag på hur i hel**** ni kan "tvinga" folk att ta arbeten inom yrken de absolut inte kan eller vill arbeta med. Personligen har jag studerat i 3 år på högskolan för att jag vill komma i från vården. Det tycks inte som om det kommer lyckats. Inte om min handläggare får bestämma. Vilket leder till att jag dragit på mig en massa studieskulder för ingen nytta alls.
Angeles Bermudez-Svankvist säger: Jag är medveten om att alla inte anser sig få den service de behöver få på AF, så ska det förstås inte vara! Det är villkoren i arbetslöshetsförsäkringen som ligger till grund för att man ibland måste ta ett annat arbete än det man är utbildad för.
mattias säger: Under min tid som arbetslös efter semestern så har jag inte ens träffat min handläggare personligen. Det som jag upplevde som mest skrämmande är att min handläggare på AF har sämre kunskap om min arbetsmarknad än vad jag har och jag kan inte se hur handläggaren skulle vara till någon hjälp. Hur skall ni på AF bli bättre på att hjälpa arbetssökande ingenjörer/akademiker i dessa tider?
Angeles Bermudez-Svankvist säger: Mitt förslag är att du begär att få en handläggare med yrkeskunskap om din branch.
Mikael säger: Hur ser arbetsförmedlingens resultat ut? Till vilken arbetsförmedling ska jag gå för att ha bäst chans till arbete?
Angeles Bermudez-Svankvist säger: Vi har ett antal verktyg för olika aktiviterer om vi kan erbjuda dig för att du ska kunna rustas till ett arbete, och alla verktyg finns tillgängliga på alla arbetsförmedlingar. Förra veckan fick 13 000 personer arbete via oss. På alla arbetsförmedlingar finns platsbanker som redovisar arbeten i hela landet.
Spraket säger: Hur ska man förändra synen på Arbetsförmedlingen till något positivt?
Angeles Bermudez-Svankvist säger: Det viktigaste för oss är att rusta individer för att stärkta komma ur lågkonjunkturen och kunna få arbete. Vi har oerhört skickliga arbetsförmedlare och kompletterande aktörer som hjälper till att ge god service och stötta dig som arbetssökande.
M säger: Först av allt vill jag säga att arbetsförmedlingen gör ett bra jobb för det mesta. Min fråga är hur mycket finanskrisen har drabbat arbetsförmedlingens förmåga att förmedla jobb?
Angeles Bermudez-Svankvist säger: Tack. Vi står idag i den värsta lågkonjukturen på länge, 2010 kommer arbetslösheten att öka. Det betyder att antalet inkommande jobb till arbetsförmedlingen sjunker, men vi vet också att en halv miljon personer går i pensioner de närmaste 4 åren. Därför är det också viktigt att fokusera på att det kommer att finnas arbeten. I en lågkonjunktur omsätts ungefär en miljon jobb per år.
micke säger: Försöker du hjälpa arbetslösa eller går du bara i regeringens ledband ?
Angeles Bermudez-Svankvist säger: Arbetsförmedlingens uppdrag är att stötta och rusta individer så att arbetsgivare och jobbsökare finner varandra. Vårt kundfokus är det viktigaste Regeringen ger uppdrag till myndigheten utifrån den arbetsmarknadspolitiska ambitionen. Det beslutas i riksdagen. Sedan får myndigheten via regleringsbrev sitt uppdrag och vi utför det uppdragsgivaren har givit oss i uppdrag.
Jojje säger: Hej hur många % av arbetssökande får jobb genom AF?
Angeles Bermudez-Svankvist säger: Hej! Under 2008 så fick 517 000 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen någon form av arbete och arbetsgivare anmälde 618 000 lediga platser till oss.
Gurra säger: Tycker du verkligen att ni har gjort ett "bra" jobb? Jag menar, av de jobb jag och många av mina vänner fått tag i har det i nästan 100% av fallen vart en eget bemötande med arbetsgivare. Jag har t.ex inte fått tag i ett enda jobb genom AF så när du säger att vi har oerhört skickliga arbetsförmedlare så blir man ju ytterst tveksam...
Angeles Bermudez-Svankvist säger: Arbetsförmedlingen strävar alltid efter att ge kunden en god service. De flesta personer som söker och tar ett jobb gör det med egna kontakter. Arbetsförmedlingens service ska finnas tillgänglig för alla människor i hela Sverige. Vår förhoppning är att vi ska kunna hjälpa så många som möjligt till arbete.
Moderator säger: Nu är det två frågor kvar innan chatten stänger!
Crippster säger: Det flesta man pratar med tycker af är mer ett kontrollorgan idag, hur ställer du dig till det?
Angeles Bermudez-Svankvist säger: För att få arbetslöshetsersättning och andra ersättningar så ska man vara aktivt arbetssökande. Vår förhoppning är att vi upplevs som serviceinriktade där nöjdsamhet och gott bemötande ställs i fokus.
arbetslös akademiker säger: När tror du att arbetsmarknaden kommer att vända uppåt igen?
Angeles Bermudez-Svankvist säger: Vi ser inom en fyra års period att en halv miljon människor går i pension. Generationsväxlingen kommer då att bli ett faktum. Vår förhoppning är att det vänder redan under 2011. Därför är det viktigt att rusta jobbsökanden och ge arbetsgivare information om vilka erbjudanden arbetsförmedlingen kan ge.
Moderator säger: Nu stänger chatten. Tack Angeles Bermudez-Svankvist och alla läsare som ställt frågor!