Präst drack alkohol bland konfirmander

NYHETER

En präst i Jämtlands län som åkte med en konfirmandgrupp till Norge har fått sin lämplighet för yrket ifrågasatt efter uppgifter om att han drack öl och fällde olämpliga kommenterar på konfirmandlägret.

Domkapitlet i Härnösands stift ser allvarligt på uppgifterna.

Prästen ska ha druckit öl inför konfirmanderna, och uttalat sig rasistiskt och sexistiskt, och fört fram åsikter om fördelarna med dödsstraff.

En förälder som fick höra om vad som hänt anmälde prästen till domkapitlet.

Prästen, som har 26 år i yrket, förnekar det han anklagas för, skriver Länstidningen i Östersund.

Domkapitlet utreder nu vad som hänt, och vilka konsekvenser det kan få. Stämmer anklagelserna han prästen få en prövotid där han kontrolleras av domkapitlet. Han kan också fråntas rätten att vara präst, en mycket ovanlig påföljd.

TT