Skolungdomar lämnade klimattips till Wallström

"Politikerna gör ingenting"

Foto: Foto: Oscar Kullander
Margot Wallström tog emot ungdomarnas klimattips.
NYHETER

I dag lämnar tio gymnasielever en handlingsplan för klimatet till EU-kommissionär Margot Wallström.

Eleverna säger att många unga är oroliga över klimatet och att de som bestämmer inte lyssnar.

– Många vill att något ska hända men känner att politikerna inte gör någonting, säger Anna Svensson, 16.

Handlingsplanen för att rädda klimatet har tagits fram av 16 gymnasieskolor i åtta länder inom projektet "Young ideas for Europe". Resultatet är 19 punkter tänkta att tackla klimatförändringarna.

Syftet är att inför klimatmötet i Köpenhamn lyfta fram unga människors idéer och ge dem en röst i debatten.

– Många ger upp och säger att Köpenhamnsmötet inte kommer att förändra någonting. Men det är där man kan få upp medvetandet om att vi fortfarande har chans att förändra, säger Johan Andersson, 17 från Spykengymnasiet i Lund.

Viktigt med utbildning

Skolan har valts ut av stiftelsen Robert Bosch foundation som ligger bakom projektet och i handlingsplanen finns både tekniska och politiska lösningar.

Enligt de svenska ungdomarna är dock den viktigaste punkten att utbilda människor i faktorerna bakom klimatförändringarna, att barn ska utbildas om miljön redan från grundskolan.

– Miljön och vad som händer med världen ska vara en grundpelare i skolan, det handlar om att få den yngre generationen att veta vad det är som verkligen försiggår. Nu är det vi men i framtiden är det de yngre. Inte förrän då kan vi faktiskt göra någonting åt det här, säger Johan Andersson.

De svenska ungdomarna berättar att miljömedvetandet bland unga växer och att många engagerar sig just inför klimatmötet i Köpenhamn. Enligt Anna Karlsson är det dock många unga som tappat tron på politikerna.

– Många känner att vi kan inte göra någonting, att allt kommer att gå åt helvete. Så tror inte jag, men jag kan förstå de som tror det.

En solidaritetsfråga

Att få träffa Margot Wallström och få höra var hon står i frågan tycker de är en stor möjlighet att påverka något som är viktigt för många unga.

– Jag är 16 år gammal och till och med jag tycker vädret har ändrats sedan jag var liten. Det är ju ett tecken på klimatförändringarna och det skrämmer mig jättemycket. Samtidigt blir det ju bara ännu en faktor till att fortsätta kämpa, säger Anna Svensson.

Att vi inte drabbats så hårt av klimatförändringarna här i Sverige är ingen anledning att försumma frågorna. Anna och Johan ser klimatet som en solidaritetsfråga.

– För oss blir det bara lite varmare i november men tänk då på de som aldrig får något regn. Vi kanske inte märker det så mycket men tänk på alla andra, säger Johan Andersson.

FAKTA

Tipsen till Wallström

Alla EU-länder måste hitta sätt att fasa ut fossila bränslen.

Investeringar måste göras i förnyelsebar energi.

Senast 2030 bör 75 procent av unionens el komma från förnyelsebara energikällor.

Bruket av förnyelsebar energi ska anpassas till förhållandena i respektive land.

Kärnkraften måste göras säkrare genom forskning och utveckling.

Ju mer energi som produceras inom EU, desto mer oberoende blir unionen av el utifrån.

Unionen bör investera i teknik baserad på förnyelsebar energi.

Skatterna bör höjas på energi från kärnkraft och fossila bränslen.

Företag som är självförsörjande på energi bör belönas ekonomiskt.

Ett institut för forskning kring alternativ energi bör skapas.

Elbolagen bör göra det lättare för konsumenterna att veta var elen kommer ifrån.

Ett hushåll bör tilldelas en viss mängd energi beroende på antal medlemmar.

Alla nya hus bör vara så kallade "nollenergi-hus" med solpaneler på taken.

Energifrågor bör bli en del av utbildningen från åttonde klass.

Energiförbrukningen bör minska med 5 procent årligen till den minskat med minst 40 procent.

Gynna miljövänliga företag.

Forska mer kring hushållsmaskiners, industins och transporters industriförbrukning.

Öka effektiviteten inom transportsektorn.

Investera mer i nya, mer mijövänliga tekniker.

Källa: Young ideas for Europe