Doppade huvudet i toaletten

Allvarliga händelser på tre skolor

NYHETER

En av pojkarna knäades på skoltoaletten.

En annan blev tejpad och släpad över marken, och en tredje blev bunden med kablar.

Den senaste månaden har dom fallit i tre fall av misshandel på skolor i Örebro.

Den 15-årige pojken på en skola i Örebro län berättade under rättegången hur han knäades i ansiktet och på kroppen när han försökte stoppa skolpojkarna från att doppa hans huvud i toaletten.

Efter misshandeln bytte han skola och har mått psykiskt dåligt.

För några dagar sedan dömdes två 16-åriga pojkar för angreppet på pojken.

Bands med kablar

Men det är inte det enda fall av mobbning i skola som gått för långt. Bara den senaste månaden har ytterligare två allvarliga händelser inträffat på två andra skolor i Örebros län.

Den 20 november dömdes tre elever vid en gymnasieskola i Örebro för att ha låst in en skolkamrat i ett rum. De blockerade dörren med möbler och ska också ha försökt binda sitt offer med kablar. De knuffade även pojken så att han slogs blodig i bakhuvudet och tvingades sys.

De tre gymnasiepojkarna döms till bland annat skyddstillsyn och villkorlig dom för olaga frihetsberövande, och en av dem döms även för misshandel.

Släpades över golvet

Själva menar de att det var ett skämt.

– Meningen var att jävlas lite, inte att någon skulle bli skadad, sa en av de tilltalade under rättegången.

Men tingsrätten skriver att det måste upplevas som fruktansvärt kränkande, och skrämmande, att utsättas för ett frihetsberövande och tycker att straffvärdet ligger på fängelsenivå.

I den tredje händelsen döms två niondeklassare för att ha tejpat en sjundeklassare över hela kroppen och släpat honom längs golvet, rapporterar Nerikes Allehanda.

Tingsrätten ser allvarligt på tilltaget och dömer dem till 35 timmars ungdomstjänst för olaga frihetsberövande. De ska också betala 7 500 i skadestånd till eleven som tejpades och släpades.

FAKTA

Så säger lagen:

Enligt 14 a kapitlet i skollagen så ska den som äger skolan, om det är en kommunal skola så är det kommunen, se till att varje verksamhet (till exempel varje förskola eller skola):.

målmedvetet arbetar mot kränkande behandling av barn och elever

gör allt de kan för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling

varje år gör en plan mot kränkande behandling. Den ska till exempel innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Dessutom ska barn och elever engageras i arbetet med att ta fram planen. Läs mer om plan mot kränkande behandling.

lever upp till den så kallade handlingsplikten. Den innebär att så snart skolan får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt så måste de agera och ta reda på vad som hänt. De måste också göra allt de kan för att det inte ska hända igen.

Den 1 april 2006 infördes en lag som innebär att skolorna måste utreda och vidta åtgärder så snart ett barn eller en elev upplever sig kränkt. Den bidrog till en kraftig ökning av antalet anmälningar året efter.

Källa: Skolverket.