Berusad läkare får jobba kvar

NYHETER

En distriktsläkare i Norrland var så berusad i tjänsten att han skickades hem.

Läkaren som hade 2,6 promille alkohol i blodet får jobba kvar, men han får en prövotid på tre år enligt ett beslut i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

När läkaren var i tjänst på en lördag i oktober förra året reagerade såväl personal som patienter på att läkaren luktade sprit och betedde sig konstigt. Den medicinskt ansvarige läkaren konstaterade att läkaren var berusad och såg till att ett blodprov togs på läkaren innan han skickades hem.

Utredningen har visat att läkaren under flera års tid druckit för mycket alkohol och läkaren själv har medgett att problemet ökat och att han druckit så mycket att han drabbats av blackouts.

Läkaren har dock skött sina uppgifter som läkare utan anmärkning fram till den ödesdigra lördagen och vid stickprovskontroller av journaler för patienter som läkaren behandlat har inget anmärkningsvärt noterats.

Läkaren har tagit tag i sina alkoholproblem och genomgår behandling.

TT