”Det finns signaler”

Barnpsykologen om unga som begår grova brott

NYHETER

Unga människor som begår grova brott är en oroväckande trend.

Men barn- och ungdomspsykolog Eva Arvidsson säger att det ofta finns varningstecken som samhället inte ser.

–Jag tror inte att det kommer som en blixt från klar himmel. Det finns signaler men de här ungdomarna fångas inte upp i rätt tid.

Eva Arvidsson säger att det saknas bra forskning om unga som begår grova brott. Ändå har hon fått intrycket att det är ett fenomen som ökar.

– Visst ser vi en oroväckande trend. Unga överskrider gränser som de tidigare inte gjort men exakt vad det beror på vet jag inte.

Lämnats utanför

I många fall tror hon att det rör sig om ungdomar som lämnats utanför ett vanligt socialt liv.

– Det är unga som kan ha problem i skolan med mycket frånvaro, inte deltar i vanliga aktiviteter på fritiden. De har inget stöd i vuxenvärlden och är väldigt utlämnade.

Enligt Eva Arvidsson är det jätteviktigt att fånga upp de här barnen innan något händer.

–Framförallt är det i skolan man ska vara uppmärksam på elever som är inåtvända eller aggressiva.

Behöver hjälp

Att lita på att familjerna själva ska se tecknen är inte tillräckligt, menar hon.

–Inom familjen syns många signaler men familjen kan ha egna problem och därför kan man inte förlita sig helt på familjen.

Efter ett brott är det viktigt att samhället inte fokuserar på straffet utan att barnet får stöd att gå vidare i sin utveckling.

– De här barnen behöver hjälp. De har inte den rätta mognaden, varken i sitt agerande eller känslomässigt.

För att barnet ska komma in i en bra vardag för sin ålder krävs lågsiktigt och tålmodigt arbete, menar Eva Arvidsson.

–Får man inte den hjälpen så är man illa ute för gott.