Experterna svarar på dina frågor om svininfluensan

NYHETER

Frågorna om svininfluensan fortsätter att strömma in till Aftonbladet.

I dag vidarebefrodrade vi dem till Socialstyrelsens experter.

Biter vaccinet på det nya muterade viruset, lyder en av frågorna?

Jag har läst att det förekommit fall där svininfluensaviruset har muterat i Norge respektive Sverige. Min fråga är om då det befintliga vaccinet är verksamt mot både den ursprungliga svininfuensan respektive den muterade varianten. Hur kan det då komma sig att man måste ta olika sprutor mot svininfuensa och mot "vanliga" säsongsinfuensan?

Hélène Englund smittskyddsenheten, Socialstyrelsen: Enligt WHO är de vaccin som idag finns tillgängliga på marknaden även verksamma mot den muterade versionen av den nya influensan A(H1N1).

Det är andra skillnader mellan säsongsinfluensa och svininfluensa än mutationer. Eftersom säsongsinfluensavaccinet skyddar mot andra varianter av virus än vad vaccinet mot svininfluensa gör, måste man ta olika vacciner om man vill ha skydd mot båda”, säger Helene Englund.

Jag har tagit vaccin för ca 3-v sedan. Dagen efter mådde jag dålig ont i hela kroppen, på huden och febrig. Efter det har jag haft en jäkla klåda på hela kroppen, har det fortfarande men inte lika kraftigt ibland blir det små små sårskorpor. Kan klådan bero på vaccinet och i så fall vad kan man göra åt det?

Hélène Englund: Om du har besvär bör du kontakta läkare som kan utreda orsaken och sätta in behandling vid behov.

Min fråga är om vaccinet är tillräckligt testat med tanke på alla biverkningar som nu redovisats. Kan det framkomma fler problem med vaccinet?

Tina Chavoshi, utredare vid smittskyddsenheten på Socialstyrelsen: Dokumentationen av vaccinet beskriver i detalj hur prövningarna gjorts, och vilka resultat man har sett. Man kan läsa mer om det på Läkemedelsverkets hemsida: www.mpa.se/h1n1 . Metoden att byta ut virusstammen används varje år vad gäller den vanliga säsongsinfluensan och man har inte sett att t.ex. biverkningsmönstret förändras vid byte av stam, säger

Finns det risk att drabbas av MS eller andra neurologiska sjukdomar av vaccinet?

Tina Chavoshi: Prototypvaccinet är testat på ca 9000 personer, och från dessa studier har inga neurologiska biverkningar med förlamning eller andra allvarliga symtom rapporterats.

Är man immun om man har haft svininfluensan?

Hélène Englund: Ja, om man haft den nya influensan är man immun mot denna form av influensa.

Om jag haft svininfluensa och tillfrisknat, kan man se det genom ett näsprov eller via blodprov efteråt?

Hélène Englund: Ja, efter att man varit sjuk har man antikroppar i blodet som skyddar mot kommande infektioner. Dessa kan man hitta genom en laboratorieanalys men det finns ännu inte något rutintest för detta och sjukvården kommer inte att lägga resurser på att testa friska personer.

Är man skyddad mot den muterade formen av svininfluensan om man vaccinerat sig mot svininfluensan eller behöver man forska fram ett nytt vaccin mot den nya formen?

Hélène Englund: Det vaccin som nu erbjuds i Sverige skyddar mot de mutationer man har hittat under den pågående pandemin.

Jag undrar om vi som hade influensa 1977-1978 har viss immunitet mot den nya influensan. Efter vad jag förstått var den influensan också en typ AH1N1?

Hélène Englund: Det är främst personer yngre än 30 år som har insjuknat i den nya influensan. Detta tyder på att äldre personer har ett visst skydd efter tidigare genomgångna infektioner med den vanliga säsongsinfluensan - där bland annat en annan H1N1-variant finns.

Stämmer det att man inte kan få nya influensan om man är förkyld? Dvs att man inte kan ha mer än ett virus åt gången? Det brukar ju sägas att man inte kan vaccinera sig mot vanliga influensan om man är snuvig. Är det det som är anledningen?

Hélène Englund: När man är förkyld är kroppens immunförsvar aktiverat, vilket kortvarigt försvårar för andra virus att infektera. Detta hindrar däremot inte alltid infektionen helt. En lättare infektion som förkylning ska inte innebär något hinder för att vaccinera sig, men man bör rådfråga läkare först. Om man däremot har hög feber (över 38°C) ska man inte vaccinera sig. I så fall skjuter man vanligtvis upp vaccinationen tills man känner sig bättre, eftersom det då är svårt att skilja en biverkan från en försämring i sjukdomen och man då riskerar få en sämre effekt av vaccinet.

Är det sant att immunförsvaret blir försvagas? Jag menar att man alltid kommer att ha ett svagare immunförsvar i fortsättningen efter vaccineringen. Tänk om vaccineringen leder till andra sjukdomar i framtiden. Jag vet inte vad jag ska göra…..

Hélène Englund: Immunförsvaret försvagas inte av en vaccination – det snarare förstärks i och med att du får skydd mot sjukdomen.

Aftonbladet