På uppdrag – för Centern?

Federleys extraknäck synas efter ”Ursulas” utlandsresa

Foto: IBL
PARTIPISKAN VINER I går avslöjade Aftonbladet att riksdagsledamoten Fredrick Federley (C) åkt på bjudresa som sitt alter ego Ursula. ”Som ledamot ska man aldrig kunna misstänkas för att rösta på uppdrag av någon som betalt en tjänst”, säger Sven-Erik Österberg, Socialdemokraternas gruppledare.
NYHETER

Riksdagsledamoten Fredrick Federley och hans dragpersonlighet Ursula åkte på sponsrad lyxresa till Gran Canaria.

Nu ser Centerpartiet över sina regler.

– Jag tänker ta upp en diskussion kring den här typen av frågor, säger partisekreterare Anders Flanking.

Var går gränsen för vad en riksdagsledamot kan göra på sin fritid?

Frågan har aktualiserats sedan Aftonbladet i går avslöjade att Fredrick Federley (C) åkt på en resa till Gran Canaria – sponsrad av flera olika företag. Motprestationen var att skriva ett resereportage. Där nämns företagen återkommande.

”Över gränsen”

– När man låter sig bjudas på sånt här och åker i väg på en resa betald av ett privat företag har man gått över gränsen. Som ledamot ska man aldrig kunna misstänkas för att rösta på uppdrag av någon som betalt en tjänst, säger Socialdemokraternas gruppledare Sven-Erik Österberg.

Uppmaningar

Reglerna för riksdagsledamöter skiljer sig dock åt från parti till parti. Och ofta är de inte ens nedskrivna utan finns bara som generella uppmaningar.

– Jag uppmanar alltid till en överdriven försiktighet, förtroendet är det vi lever på. Det tar tid att bygga upp men går snabbt att rasera, särskilt försiktig ska man vara om det är kommersiella företag inblandade, säger Kristdemokraternas gruppledare Stefan Attefall.

Inte påverka jobbet

I Centerpartiet säger policyn bara att sidouppdraget inte får ta så mycket tid att det påverkar jobbet i riksdagen och gruppledaren Roger Tiefensee tar Fredrick Federley i försvar.

– Så länge det inte inkräktar på riksdagsuppdraget har jag inga synpunkter på det, säger han.

Men efter gårdagens debatt menar partisekreteraren Anders Flanking att reglerna kan behöva ses över.

– Utan att ha alla kort på bordet kan jag säga att man ska vara väldigt försiktig och omdömesgill i den här typen av situationer så att inte saker och ting missuppfattas. Jag tänker ta upp en diskussion kring den här typen av frågor.

FAKTA

Så säger de andra partierna

Moderaterna

Ingen uttalad policy. Uppmanar ledamöterna att inte ta uppdrag som sätter kan försätta dem i en jävs-situation eller påverkar deras riksdagsuppdrag negativt. Ledamöterna uppmanas också ha ”ett visst säkerhetsavstånd till vad som kan uppfattas som olämpligt”.

Folkpartiet

Varje riksdagskandidat får underteckna en försäkran om att ”hedra” riksdagsuppdraget.

Ledamöterna uppmanas vara försiktiga med att åka på resor som är betalda av andra. Det är upp till varje ledamot att göra avvägningar men de ska ”hålla respektavstånd till de gällande reglerna”

Kristdemokraterna

Uppmanar ledamöterna att vara mycket försiktiga med sidouppdrag där det är kommersiella intressen inblandade. Är samtidigt positiva till sidouppdrag som ger ledamöterna ”kontakt med den vanliga verkligheten”.

Socialdemokraterna

Håller på att skriva om sin policy efter debatten kring Thomas Bodströms många sidouppdrag. Ledamöterna får inte ha ett så omfattande uppdrag att det inkräktar på riksdagsuppdraget och ska iaktta stor försiktighet i sidouppdrag där det är kommersiella intressen inblandade.

Vänsterpartiet

Uppmanar sina ledamöter att inte ha några sidouppdrag alls. Inte heller åka på resor betalda av andra, om det inte rör sig om icke vinstdrivande organisationer.

Miljöpartiet

Alla sidouppdrag ska godkännas av gruppledningen. Just nu har dock ingen ledamot några sidouppdrag. Restriktiv kring bjudningar. En lunch eller en ordinär middag är okej, men inget därutöver.

Läs mer:

ARTIKELN HANDLAR OM