150 miljarder sparas med en AP-fond

NYHETER

Svenskarnas pensionspengar bör samlas i en enda fond. En sammanslagning av de fem AP-fonderna till en skulle spara 330 miljoner kronor årligen i förvaltningskostnader. På 75 år innebär detta ofattbara 150 miljarder kronor.

Det skriver Finansinspektionens Malin Björkmo, som utrett fonderna på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), på Dagens Nyheters debattsida.

I ett statligt pensionssystem kan det vara ett problem att en regering har en kortare horisont än de försäkrade, kanske till nästa val, anser hon och förslår att en ny myndighet för förvaltningen inrättas. Myndigheten skulle, i likhet med Riksbanken, styras av ett fullmäktige med bred politisk sammansättning. Detta kräver dock en ändring av grundlagen.

Systemet med styrelseledamöter som utses av arbetsmarknadens parter bör skrotas och kapitalförvaltningskompetensen stärkas. Nuvarande regler som hindrar effektiv portföljsammansättning bör ändras och styrelsearvodena höjas, skriver hon.

TT