Schürrer vill stanna i Sverige

Begär resning i HD – för att hitta ”den verklige gärningsmannen”

1 av 3 | Foto: Foto: lasse allard
SKA DRIVA EGEN UTREDNING För lite mer än ett år sedan dömdes Christine Schürrer för morden på Max och Saga Jangestig i Arboga. Och trots att Högsta domstolen så sent som i april nekat henne prövningstillstånd, gör hon nu ett nytt försök.
NYHETER

Livstidsdömda dubbelmördaren Christine Schürrer, 33, vill stanna kvar i Sverige.

Hon har tagit tillbaka sin önskan att få avtjäna straffet i sitt hemland Tyskland.

Anledningen: Hon ska ta reda på vem ”den verklige” mördaren är.

Den 33-åriga tyskan dömdes i oktober förra året mot sitt nekande till livstids fängelse för de brutala morden på de två små barnen Max och Saga Jangestig i Arboga den 17 mars 2008.

Hovrätten slog fast att hon mördat barnen, och Högsta domstolen nekade henne prövningstillstånd.

Avtjäna straffet i Tyskland

Christine Schürrer placerades på kvinnoanstalten Hinseberg.

Efter bara en vecka på anstalten ansökte hon om att i stället få avtjäna sitt livstidsstraff i hemlandet Tyskland.

”Jag, Christine Schürrer, önskar snarast överföras till Tyskland (...). Jag är medveten om att detta kan komma att innebära en snar överföring av aktuell verkställighet till Tyskland”, skrev Schürrer i ett brev till Kriminalvården i april i år.

Överflyttningen drog dock ut på

tiden, och Schürrer flyttades i somras till anstalten i Ystad, i väntan på slutgiltigt beslut om när hon kunde föras till Tyskland.

Nu har Schürrer plötsligt ändrat sig, och vill stanna kvar i Sverige.

”Genomföra utredningar”

Anledningen är, skriver hennes tyske advokat i ett brev Aftonbladet tagit del av, att hon i Sverige har möjlighet att ”tillsammans med personer som stöder henne genomföra utredningar”.

Genom utredningarna ser hon, enligt brevet, ”en chans att den verklige gärningsmannen kan överföras”.

Christine Schürrer vill alltså få till stånd en ny prövning, en resning, av Arbogamålet i Högsta domstolen, och hoppas kunna bevisa att en annan person, och inte hon, mördade Max och Saga Jangestig i mars förra året.

Och Christine Schürrer anser inte att hennes egen utredning kan

genomföras från Tyskland.

”Hon är helt oskyldig”

Hennes svenske advokat, Per-Ingvar Ekblad, bekräftar att en resningsansökan förbereds.

– Schürrer har tillsammans med vänner aktivt gått igenom processmaterialet från såväl tingsrätt som hovrätt i akt och mening att sammanställa ett underlag för en resningsansökan. Detta eftersom hon är helt oskyldig, skriver Ekblad i en inlaga till Kriminalvården.

Han skriver att han beräknar att arbetet kommer att ta ”flera månader” och att det kommer ”allvarligt försvåras/omöjliggöras för det fall Christine Schürrer mot sin vilja tvingas avtjäna straffet i Tyskland”.

FAKTA

BARA ETT FÅTAL FÅR RESNING VARJE ÅR

Resning kan bland annat, enligt Rättegångsbalken 58 kap. 2§, beviljas om:

Någon omständighet eller något bevis, som inte tidigare har förebringats, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade frikänts eller till att brottet hänförts under en mildare straffbestämmelse än den som tillämpats eller om det, med hänsyn till vad sålunda åberopas och i övrigt förekommer, finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalade har förövat det brott, för vilket han dömts.

Sverige beviljas endast ett fåtal resningar av Högsta domstolen varje år.