Rätt att ta patienters mobiltelefoner

NYHETER

Kronobergs landsting får ta patienters mobiltelefoner.

Det fastslog kammarrätten i dag.

– Det är en seger för det sunda förnuftet, säger landstingsordförande Suzanne Frank (m).

I våras protesterade Socialstyrelsen mot rättspsykiatriska regionklinikens förbud mot mobiltelefoner och fick rätt i länsrätten.

Men idag beslutade kammarrätten att personalen kan fortsätta med ta patienternas telefoner.

– Idag kan man göra oerhört mycket med mobiltelefoner. Sedan vi införde förbudet har vi sett att förekomsten av droger har minskat kraftigt, det har blivit lugnare och man har inte haft möjlighet att fortsätta att begå brott, säger landstingsordförande Suzanne Frank (m).

Förbudet mot mobiltelefoner infördes efter att en del patienter använde mobiltelefonerna till att begå brott. Trakasserier och hot via mobiltelefoner har också förekommit.

Ett totalförbud infördes i stälIet för att ett beslut behövde fattas i varje enskilt fall, vilket lagen faktiskt tillåter.

– Man har pekat på några fall där det är motiverat att ta mobiltelefonen. Men att några enstaka fall ska leda till ett generellt förbud är märkligt, tycker Jan-Olof Forsén, förbundsordförande för Riksförbundet för social och mental hälsa. Det är viktigt för människor som är inlagda under tvång ska kunna meddela sig med omgivningen. Risken är att möjligheten att få ringa kommer att användas som ett belönings- och bestraffningssystem.

Men enligt Suzanne Frank har kliniken fått fler fasta telefoner som patienterna har fri tillgång till, samt möjlighet att prata ostört.

Nu hoppas hon att detta ska leda till en lagändring.

– Bara att ha en mobiltelefon i omlopp ökar bråk och hot, säger hon.