Tyskland avgör om hon ska överföras

NYHETER

Eftersom Christine Schürrer inte längre vill överföras till Tyskland är det nu upp till tyska staten att fatta beslut om en förflyttning ska ske.

– Tyskland har skrivit på ett tillägg som innebär att en tysk medborgare kan överföras dit mot sin vilja. Men det är alltså inte tvingande, och vi väntar på svar från Tyskland på om de accepterar att Schürrer överförs trots att hon inte vill, säger Richard Bernsten, rättsvårdsexpert på Kriminalvårdsstyrelsen.

Om Tyskland säger nej får dubbelmördaren stanna i Sverige – vilket också innebär att hon kommer att ha sina framtida permissioner här.

Får Christine Schürrer stanna i Sverige ska hon enligt domen efter avtjänat straff utvisas.