Experten: Prata med barnen

Och var uppmärksam på vad de berättar hemma

NYHETER

Olof Risberg, psykolog på Rädda Barnen, svarar på frågor kring dagispedofilen i Jönköping.

Foto: Foto: Magnus Sandberg
Psykolog Olof Risberg.

Hur kan man som förälder skydda sitt barn från att bli utsatt för sexuella övergrepp?

– Prata med barnen om att en del människor faktiskt kan göra saker som är fel, obehagliga och konstiga. Om någon gör något konstigt ska man alltid berätta. Det är aldrig barnets fel, även om många förövare har manipulerat barnen till att känna någon sorts delaktighet. Redan i förskolan kan det vara dags att börja prata om de här sakerna.

Vad är det för typ av person som gör något sådant här?

– Det är en person som har en i grunden störd sexualitet. Det kan vara svårt att se utanpå eftersom de ju inte är några monster vid en första betraktelse. Ofta är det en hängiven vuxen som fungerar bra med barnen. Barnen upplever ofta den här personen som snäll. Det gör det ännu svårare för dem att förstå vad som har hänt. I de allra flesta fallen är det en man, men det förekommer också att kvinnor förgriper sig på barn.

Hur gör förövarna för att komma åt barnen?

– Ett sätt är att närma sig barnen genom lek där kroppslig kontakt ingår, som att leka doktor. I andra fall har barnen blivit hotade till tystnad.

Hur kan man upptäcka att ett barn blivit utsatt för övergrepp?

– Var uppmärksam på vad barnet berättar hemma. Det är inte alla barn som visar några yttre tecken.