SAS-plan tog fel startbana

NYHETER

SAS-planet med 88 passagerare startade på fel startbana. Nu vill Statens haverikommission bland annat se över skyltningen på svenska flygplatser.

Incidenten inträffade en snöig och dimmig morgon på flygplatsen i Luleå i februari 2007.

När SAS-planets motorer drogs på för fullt blev flygledarna varse misstaget eftersom ljudet kom från fel håll på flygplatsen. Starten avbröts dock inte, eftersom flygledarna bedömdes att det inte fanns risk för krock med något annat plan.

Flygledarna i Luleå anmälde misstaget först dagen därpå vilket medförde att bandinspelningarna från radiokommunikationen mellan piloterna och flygledningen hade hunnit raderats. Det försvårade haverikommissions utredning av händelsen.

Haverikommissionen gör bedömningen att rutinerna brustit, både för kommunikationen internt i planet mellan piloterna och med flygledartornet.

Flygledningen hade först anvisat planet bana 32 för start, men erbjöd sedan bana 14. Flygledningen trodde att piloterna tackat ja till bana 14. Besättningen uppfattade kommunikationen på annat sätt, och taxade ut planet för start till bana 32.

Dålig sikt på flygplatsen gjorde att flygledningen inte kunde se vilken bana planet taxade ut till.

Haverikommissionen vill därför att Transportstyrelsen utreder om det går att införa tekniska hjälpmedel som gör att flygledningen kan se var olika plan befinner sig på flygplatserna.

TT