Utförsäkrade kan bli utan pengar

NYHETER

Omkring 15 000 sjukskrivna som utförsäkras vid årsskiftet kommer i princip att stå utan ersättning i januari.

A-kassorna, som ska besluta hur stor ersättningen blir, kommer inte att hinna med alla ärenden.

Och eftersom regeringen ännu inte beslutat om reglerna står a-kassorna maktlösa.

Den 1 januari 2010 ändras reglerna i sjukförsäkringen.

Den som fått sjukpenning i 550 dagar och den som nått slutdatum för tidsbegränsad förtidspension utförsäkras.

De som inte har något att jobb att gå tillbaka till hänvisas i stället till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion och får rätt till en aktivitetsersättning. Sammanlagt rör det sig om cirka 15 000 personer.

Kort tid för omställning

A-kassornas uppgift är att fastställa vilken ersättning den utförsäkrade ska få. Om den ska få aktivitetsstöd till högsta beloppet på 680 kronor om dagen, det lägsta på 223 kronor, eller någonting däremellan.

Det är sen Försäkringskassan som betalar ut ersättningen.

Men risken är stor att många inte får ut sina pengar i januari. Regeringen har inte fastställt vilka regler som gäller, och a-kassorna kan därför inte beräkna ersättningen.

– Den 16 december presenterar regeringen sin proposition om reglerna och dagen efter ska riksdagen besluta om den. Först då vet vi hur vi gör beräkningen, säger Katarina Mattsson, försäkringschef på A-kassornas Samorganisation.

Det betyder att a-kassorna bara har två veckor på sig att anpassa sig till det nya systemet.

Behöver ett halvår

När a-kassorna väl har fått de nya reglerna krävs det stora omställningar för att kunna räkna ut beloppet. Bland annat måste man göra om sitt datorsystem.

– Vi har ju redan en hög tillströmning av människor, på grund av den rådande situationen på arbetsmarknaden, så det kommer att bli hög belastning på oss, säger Katarina Matsson.

Hur lång tid skulle ni behöva för att anpassa er till de nya reglerna?

– I vanliga fall brukar vi säga att vi behöver ett halvår på oss.

Risken är också stor att många av de utförsäkrade inte har sina papper i ordning, vilket också kan försena utbetalningen.

– Många av de här människorna har varit sjuka under en väldigt lång tid, och då måste de hämta in uppgifter från lång tid tillbaka, vilket kan vara svårt att få. Det kan tillexempel bli svårigheter att få fram ett gammalt arbetslivsintyg, säger Katarina Mattsson.

Tidigast den 25 januari kan de få betalt för den första veckan av programmet. Men utbetalningen kan alltså dröja i flera veckor. Deltagandet i programmet är maximalt tre månader.