"Man måste få ställa alla obehagliga frågor"

Experten om att gå vidare efter en otrohetsaffär

NYHETER

Hur går man vidare efter en otrohetsaffär?

Går det överhuvudtaget?

– Trots att det på kort sikt kan kännas fruktansvärt att bli bedragen kan det på längre sikt visa sig att otroheten blir den tändande gnista som medför att man genomför de nödvändiga förändringar i sitt liv som man annars inte gjort, säger familjerådgivare Anders Eklund Rimsten.

Elin Nordegren har inte bara fått veta att hennes make Tiger Woods kan ha bedragit henne upprepade gånger, hon har även fått veta nyheten tillsammans med en hel värld.

Men att bli bedragen behöver inte bara innebära smärta och besvikelse, det kan även leda till att man gör nödvändiga förändringar i sitt liv.

Anders Eklund Rimsten arbetar som familjerådgivare i Österåkers kommun. Han är beteendevetare och har tidigare jobbat bland annat inom vuxenpsykiatrin i Stockholm.

Varför är man otrogen?

– Orsaken till otrohet kan vara upplevd otillfredsställelse med det förhållande man lever i - det kan ses som ett symtom på att man hamnat fel vad gäller dimensionerna närhet/distans i relation till den man lever med. Men kan också vara en konsekvens av en starkt uppblossande attraktion genetmot en annan människa i kombination med andra omständigheter som till exempel alkoholpåverkan. Om en person har ett starkt bekräftelsebehov i botten ökar givetvis också risken för otrohet.

Kan man gå vidare tillsammans efter att den ena parten bedragit den andra och i så fall – hur?

– För att gå vidare efter en otrohet är det ofta nödvändigt för den drabbade att få ställa alla de obehagliga frågor kring det inträffade som plågar vederbörande. Så småningom kommer man dock till en punkt där man måste bestämma sig för att gå vidare och bereda plats för läkning.

– Sedan behöver man på något sätt förstå otroheten. År det något som saknas i förhållandet? Eller handlar det om något sorts riskbeteende som lett fram till det inträffade? Det gäller också att börja prioritera annorlunda i vardagen - att göra val som för en närmare varandra. Om processen mot att förlika sig med det inträffade går i stå, och således även det successiva närmandet till varandra, kan man behöva professionell hjälp av utomstående.

I fallet Tiger Woods misstänks det handla om många kvinnor. Bör man förlåta en sådan sak eller bör man gå vidare?

– Om man ska förlåta en otrohet eller inte handlar dels om vem man själv är: kan man förlåta? Dels om hur förändringsbenägen den andre är: är det sannolikt att han kommer förändra sitt beteende? Eller kommer det hela fortsätta?

Vad händer med personen som bedragits? Är den personen ett offer eller kan man snarare gå stärkt ur en sådan händelse?

– Trots att det på kort sikt för det mesta känns fruktansvärt att bli bedragen kan det på längre sikt visa sig att otroheten blir den tändande gnista som medför att man genomför de nödvändiga förändringar i sitt liv som man annars inte gjort. Detta kan gälla allt från att bryta upp från ett dåligt förhållande, till att man genom det allmänna ifrågasättande av sig själv och den egna situationen som otroheten utlöser lyckas identifiera områden i sitt liv som legat i träda då vardagen bara rullat på.

– I och med att man på detta sätt blir medveten om dessa försummade delar av livet kan man börja utveckla andra delar av sin tillvaro eller sig själv; bristtillstånd man inte fått tag på om det inte varit för den kris otroheten utlöste.

Hur påverkas man av att bli bedragen eller bedra i offentlighetens ljus?

– Att bli bedragen är ofta förknippat med en känsla av skam, och då exponeringen av händelsen är så mycket större när den sker i offentlighetens ljus riskerar skamupplevelsen att förstärkas. När det gäller den som bedrar handlar det i större utsträckning om att känna skuld över det svek man utsatt den andre för; också denna känsla riskerar att öka då det man gjort uppmärksammas på ett sätt som lägger sten på börda för den bedragne.