Enskilda elever ska kunna stängas av

Utbildningsminister Jan Björklund om nya skollagen

NYHETER

I nya skollagen återinförs möjligheten att stänga av enskilda elever i grundskolan.

– Ibland blir det så stökigt och våldsamt i svenska skolor, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Möjligheten att tillfälligt stänga av grundskoleelever avskaffades i skollagen avskaffades 1985.

När Jan Björklund (FP) på tisdagen presenterade lagrådsremissen om ny skollag sade han att den möjligheten nu åter införs i svenska skolor.

Bara behöriga lärare

Enligt Björklund ska åtgärden ses som ett komplement till de nuvarande reglerna som bara tillåter att hela skolan stängs om det blir för våldsamt och stökigt.

– Nu får vi också möjligheten att stänga av de enskilda elever som är stökiga. Det känns vettigare, sade Björklund på en presskonferens i regeringskansliet.

Den nya skollagen innebär också att alla fast anställda lärare ska vara behöriga.

– Ingen av oss vill bli opererade av en obehörig läkare. Våra elever ska inte undervisas av obehöriga lärare.

Ändringen välkomnas av Lärarförbundet.

– Vi har länge krävt att endast behöriga lärare ska kunna anställas. Idag struntar skolhuvudmännen i lagens krav och elevers rätt att få möta välutbildade lärare, skriver Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande i ett pressmeddelande.

Om det råder brist kan dock en obehörig lärare anställas i ett år.

Kan gå längre i skolan

Den nya skollagen erkänner dessutom förskolan som en egen skolform och inför ett system med lektorer i alla skolformer. Från förskola till gymnasium ska lärare med doktorsexamen och minst fyra års tjänstgöring kunna utses till lektor.

–Den nya skollagen blir enklare och tydligare. Det är också mycket välkommet att förskolan erkänns som en egen skolform och att vi får lektorer i både förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, skriver Eva-Lis Sirén.

Dessutom ska skoplikten kunna förlängas så att de barn som behöver gå ett extra år i grundskolan får den möjligheten.

FAKTA

Utdrag ur nya skollagen

Skolinspektionen får granska friskolors bidrag.

All undervisning ska vara icke-konfessionell.

Kvarsittningen behålls. Möjligheten till försittning (innan skolan börjar) införs.

Möjligheten att visa ut en elev ur klassrummet behålls.

Skolinspektionen ska kunna dra in tillstånd för skolor som inte sköter sig.

Vid svåra missförhållanden kan en skola omedelbart stängas.

Friskolor måste erbjuda elevhälsa och skolbibliotek på samma sätt som andra skolor.

Friskolor ska kunna överklaga skolpengen.

ARTIKELN HANDLAR OM