"Det är ett sorgligt beslut"

NYHETER

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly beklagar GM:s beslut.

Och skriver i ett pressmeddelande att det nu krävs en offensiv politik från regeringen för att mildra effekterna av nedläggningen.

”Det är ett mycket sorgligt beslut för saabarbetarna, trollhätteborna och hela Sverige. Men detta är också en historisk förlust för svensk industri. Nu gäller det att vi tillsammans kraftsamlar för att ta tillvara den kompetens och det industriella kunnande som finns i Trollhättan med omgivningar”, skriver Lars Ohly i ett pressmeddelande.

Och gör samtidigt klart att Vänsterpartiet är beredda att bidra till att hitta lösningar som kan mildra krisen av nedläggningen.

”Jag och Vänsterpartiet är beredda att konstruktivt bidra till att finna lösningar som mildrar effekterna av Saabs nedläggning för trollhätteborna och hela Västsverige. Det som är viktigt nu är att staten behöver ha en mer offensiv politik för att stimulera investeringar och även själv är beredd att gå in i olika projekt under de närmaste åren. Här har även välfärdverksamheterna en strategisk betydelse. Staten har ett mycket stort ansvar för att hjälpa Trollhättan”, skriver Lars Ohly.