Fem svar från Maud

NYHETER

TROLLHÄTTAN. Jaha du, Maud Olofsson...

Hur hjälper regeringen de 8 000 personer som mer eller mindre direkt berörs av nedläggningen?

– Först får vi väl vänta och se hur många det blir i slutändan. Det finns stora resurser att hjälpa varje enskild anställd så att de får sin egen plan – utbildning, om man vill starta företag eller om man vill få hjälp med att söka arbete på annat håll.

Kan Saabfabriken användas till någon annan produktion?

– Tomma hus brukar alltid skapa nya idéer. Det är lite mänsklighetens drivkraft. Kunnandet som finns inom bilindustrin, hos Saabanställda och underleverantörerna, går det att göra mycket bra av. Energisidan är nära besläktad med fordonstillverkningen.

Frågan måste ställas igen: kunde inte regeringen gjort mer, i ett tidigare skede?

– När det blir det här resultatet kan man alltid önska sig andra saker, att jag hunnit ringa ett telefonsamtal till. Men man måste se vilken den politiska rollen är. Den är att se till att företagsklimatet i Sverige är så bra att företagen vill vara här.

– Men det är GM som är ansvarigt och det är de som tidigare skulle ha använt Saabs kunnande inom säkerhet och miljö. De skulle ha vårdat och utvecklat det kunnandet, tagit fram fler bilmodeller.

Du har fått kritik för att du inte pratat tillräckligt positivt om Saab.

– Jag har försökt förklara vilket läge fordonsindustrin är i. Sedan har en del tolkat det som att jag har talat illa om Saab. Skulle Saab klara sig så måste man ha en lönsamhet och leverera bilar som efterfrågas. Det budskapet är inte alla gånger så populärt.

Vad innebär nedläggningen av biltillverkaren Saab psykologiskt för oss svenskar?

– Jag hade en V4:a uppe i Norrbotten. Den startade varje dag och tog sig fram i vilket väglag som helst. Det var faktiskt min favoritbil.

– Många är ledsna. Volvo och Saab är en del av vår framgångshistoria. Men om vi inte är tillräckligt snabba och förnyar oss, och det tycker jag är viktigaste lärdomen, så är det någon annan som tar över och jobben försvinner.