Kravet: Låt Reinfeldt träffa Obama

"Högsta hövdingarna behöver mötas för att rädda Saab"

NYHETER

I dag samlades företrädare för samhället för ett krismöte om Saab.

– Helst skulle jag vilja att Fredrik Reinfeldt kontaktar Obama. Det har ett väldigt stort symbolvärde borta i USA, säger Håkan Danielsson, ordförande för Sveriges ingenjörer och akademiker.

Strax efter klockan tolv i dag möttes företrädare för regering, fack, arbetsförmedling, region, kommun och Saab på Näringsdepartementet. Även Maud Olofsson, Sven-Otto Littorin och Jöran Hägglund närvarade vid mötet där alla hoppas på en köpare till Saab och att regeringen trycker på så affären verkligen ska gå i lås.

– Jag hoppas att regeringen stöttar och pressar, säger Håkan Danielsson, ordförande för Sveriges ingenjörer och akademiker.

Vill ha dispens

Också Gert-Inge Andersson (S), kommunalråd i Trollhättan, framförde kravet på att Reinfeldt borde kontakta Obama.

– Vi framförde också det. Det är nog så att om man ska få snurr på det här behöver kanske de största hövdingarna i varje land prata med varandra.

– Tidsaxeln är väldigt snäv. GM behöver ju inte avsluta något om de har någon på kroken den 31 december. De borde kunna ge lite dispens.

Vad fick ni för respons av regeringen?

– Vi fick inget jättenej och inget jätteja heller. Det kändes som att de ville fundera på frågan.

Locka dit ny industri

Diskussionerna i dag handlade om plan A – att sälja Saab men också om plan B – vad gör man om affären inte går i lås.

Kommunen puschade för en offensiv satsning på bland annat omställningskontor för att locka ny industri till regionen.

Gert-Inge Andersson tycker att det viktiga är att de anställda känner att samhället ställer upp för dem om Saab läggs ner.

– Jag tycker det är viktigt att man ser varje person och inte tar alla i en klump.

En viktig fråga återstår dock, anser han.

– Vad innebär egentligen en ordnad avveckling? Det vet vi inte i dag.

Hoppas på besked innan jul

Hur länge jobben i Trollhättan kommer finnas kvar om Saab avvecklas vågar ingen svara på.

Gert-Inga Andersson menar att de olika buden om Saabs framtid sliter på de anställda.

– De anställda kastas mellan hopp och förtvivlan och det känns tungt att det kommer så många olika besked.

Man är fortfarande spänd kring vad som händer runt försäljningen men det känns tryggt att vi har satt plan B i sjön.

– Min högsta önskan är att de anställda får åtminstone ett preliminärt besked före jul.

Vad vore det bästa scenariot??

– Att Saab får en ny köpare.