Aftonbladet fällt av Pressens Opinionsnämnd

NYHETER

Den 21 januari 2009 publicerade aftonbladet.se en artikel rubricerad: Författaren greps – för knarkbrott. Ingressen talade om att en av Sveriges mest kända författare var misstänkt för narkotikabrott. Invid ingressen låg en bild av gatan i centrala Stockholm vid vilken den fastighet låg som författaren besökt i samband med att han gripits av polisens spanare med ett parti kokain på sig. I artikeln redogjordes för de närmare omständigheterna kring gripandet. I slutet av artikeln meddelade aftonbladet.se att en kvinna hade hittats död under julhelgen i samma lägenhet som utgjorde knarklangarens bostad. Enligt tidningen hade hon sannolikt avlidit av en överdos narkotika. Följande dag rättade aftonbladet.se den ursprungliga artikeln och underströk att orsaken till den omskrivna kvinnans död inte var fastställd.

Publiceringen anmäldes via ombud till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av fadern till den avlidna kvinnans dotter. I anmälan sades att den sjuåriga dottern lidit skada av aftonbladet.se:s publicering. Obduktionen av den döda kvinnan var ännu inte klar och dödsorsaken var inte fast ställd. Genom bilden på gatan och texten som uppgav att kvinnan hade dött under julhelgen hade de som bodde i området kunnat identifiera huset och dra slutsatser om vem den döda kvinnan var.

aftonbladet.se framhöll i sitt yttrande att tidningen endast angivit att lägenheten där den kände författaren köpte knark låg i centrala Stockholm – ett mycket vitt begrepp. Bilden som publicerades var tagen i mörker och fastigheten i förgrunden var inte den aktuella fastighet där köpet hade skett och den omskrivna kvinnan hittats död. Denna fastighet låg längre ned på samma gata. Av den rättelse som publicerades följande dag framgick, liksom av ursprungsartikeln, att dödsorsaken inte var fastställd.

PO ansåg att tidningen borde klandras och hänsköt ärendet till Pressens Opinionsnämnd. Skälen var följande.

Det är inte tu tal om att aftonbladet.se på ett lättvindigt sätt vidarebefordrade polisens spekulationer om en ung kvinnas död, spekulationer som var kränkande för kvinnan och plågsamma för hennes anhöriga, i sammanhanget dessutom omotiverade.

Avgörande för den pressetiska bedömningen av detta missöde är svaret på frågan hur utpekad den döda kvinnan blev i publiceringen. Enligt min uppfattning står det klart att människor som bodde i den relativt avskilda stadsdel i centrala Stockholm som det här rörde sig om, kände igen miljön och gatan på den bild som publicerades.

I den sjuåriga flickans skola hade den unga mammans död under julhelgen 2008 säkert varit föremål för både klasskamraters och lärares uppmärksamhet. Därmed var jordmånen beredd för att alla som såg aftonbladet.se:s publicering kunde räkna ut vem den omskrivna döda kvinnan var.

Hur dottern fick reda på aftonbladet.se:s spekulationer om att mamman var narkotikamissbrukare är irrelevant i sammanhanget. Det viktiga är att hon i sin miljö knappast kan ha undgått att få del av ryktena som aftonbladet.se var upp hov till och som naturligtvis också nådde andra anhöriga. Tidningens publicering var sålunda ägnad att vålla den döda kvinnans närmaste och särskilt hennes späda dotter smärta och skada som inte kunde vägas upp av de rättelser tidningen införde. Mot den bakgrunden bör pressetiskt klander riktas mot aftonbladet.se.

Pressens Opinionsnämnd gjorde samma bedömning som PO och fann att aftonbladet.se ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Beslutet (2009-11-10) i dess helhet finns tillgängligt på PO:s och Pressens Opinionsnämnds hemsida www.po.se.