Blev det någon frimester i år?

Här är 2009 års nyord

1 av 4 | Foto: Colourbox
NYHETER

Blev det mycket gågging på frimestern i år? Eller ägnade du svemestern åt norsk karaoke?

I dag presenterade Språkrådet årets mest underhållande lista – 2009 års nyord.

– Det är jättepositivt när språket växer fram. Ibland räcker inte orden till och vi behöver många för samma sak, säger Dogge Doggelito.

Utvecklingen av det svenska språket fortsätter i oförminskad takt.

Språkrådet har sammanställt årets nya och aktuella ord.

Finurligheter som chippa, fröbomba, sprita och stjärnfamilj är några som slagit igenom i vardagstal.

Gågging=rask promenad

Var det svårt att hänga med i ingressen? Så här kan den översättas: Ägnade du din semester, ouppkopplad på internet och med mobiltelefonen avstängd, åt att gå raska promenader?

Eller tillbringade du ledigheten i Sverige med att nynna på melodier och låta andra gissa vilka låtar du ”sjunger”?

Dogge Doggelito, känd från Latin Kings, älskar språk och språkutveckling. Dogge är specialiserad på förortsslang, och 2005 skrev han en bok i ämnet i samarbete med professor Ulla-Britt Kotsinas.

”Riktiga långkörare”

I boken fick förortsord som keff och guss sitt första erkännande.

– Samhället utvecklas och det kommer hela tiden nya grejer. Många blir populära i folkmun. En del blir riktiga långkörare, andra inte. I dag handlar det mycket om ord kopplade till datorer och att man försvenskar engelska ord, säger Dogge.

När Aftonbladet ger några smakprov från Språkrådets lista är det framförallt ett ord Dogge fastnar för – kvittra (mikroblogga).

– Oj, jag är kvar i 80-talet och kan nästan ingenting om datorer. Men i min värld står det för att ”han tjallar”. Alltså ”han är värsta kvittraren”.

Hett ämne

Att orden också genomgår förändringar i stavningen är ett ständigt omdebatterat ämne. Vissa ställer sig positiva till det medan det för andra är mycket svårsmält. Var multikonstnären, som han i dag kallar sig, står i frågan råder inget tvivel om.

– Ett ords stavning behöver och måste ändras ibland. Jag tycker att det i vissa fall är helt okej med felstavningar. Man måste komma närmare kärnan. Läs en hundra år gammal bok så får du se.

FAKTA

NYA ORD 2009

alfanummer ”telefonnummer” i form av ett namn eller ord i stället för siffror

bilsurfa balansera på bil under färd [efter engelskans car surf]

chefsnappning att anställda håller sin chef inlåst för att för att hindra nedläggning av arbetsplats [efter det engelska uttryck som användes i Frankrike, bossnapping]

chippa ny betydelse: läsa av kontokort i en speciell chipläsare i stället för att dra det genom en magnetremseläsare

fiskpedikyr pedikyr där man utnyttjar fiskar som gnager av hudflagor på foten

frimester semester då man är helt ledig och inte uppkopplad till arbetet via e-post eller mobil [bildat till fri och semester; inskickat som egetpåhittat ord av Görel Kristina Näslund]

fröbomba plantera på offentliga platser utan tillstånd

fuldelning skämtsamt ord för olaglig fildelning [jämför andra ord på ful-, som fulsprit ’olaglig sprit’, fultjack ’knark som är orent’]

följare person som registrerat sig för att följa vad någon skriver på en mikroblogg

grindstad ett inhägnat välbärgat område i en stad [efter engelska gated community ’inhägnat samhälle’]

gågging snabb gång som motionsform

hemester semester som tillbringas på hemorten (eller ”hemma i Sverige”), jämför svemester [bildat till hem och semester]

kvittra ny betydelse: mikroblogga, jämför tvittra

könskonträr som är rakt motsatt till vad man förknippar med en man eller en kvinna, bland annat om mansnamn på en kvinna

laddstolpe stolpe där man kan ladda elbil

mobilroman roman som skrivs och läses på mobil [efter motsvarande japanska ord keitai shousetsu]

norsk karaoke en variant av karaoke där bara den som sjunger hör musiken och nynnar till den och andra får gissa vilken låt det är

oresebyrå företag som hjälper personer som vill diskutera en fråga tillsammans utan att behöva resa till ett fysiskt möte

prokotta rekommendera eller på annat sätt främja (ett företag som anses arbeta på ett bra sätt) [efter engelska procot bildat av pro- ’för’ och boycot ’bojkotta’]

sitskate en sorts kälke med skridskomedar, även sittskridskor eller skridskokälke [till engelska sit ’sitta’ och skate ’skridsko’]

slidkrans ny benämning på det som kallats mödomshinna [lanserat av RFSU]

spikmatta ökad användning: matta med piggar, avsedd att verka avslappande

sporta ny betydelse: visa upp (kläder e.d.), stoltsera med [efter motsvarande användning av engelska sport]

sprita ökad användning: rengöra (händerna) med handsprit

stjärnfamilj familj som inte behöver motsvara den traditionella kärnfamiljen

stuprörspolitik politik som är snävt inriktad på något och saknar helhetssyn

svemester semester som tillbringas i Sverige (och inte utomlands), jämför hemester [bildat till Sverige och semester]

svininfluensa felaktig benämning på den nya influensan A(H1N1) [svininfluensa refererar till en annan, tidigare typ av influensa]

tvittra, twittra mikroblogga (i synnerhet på mikrobloggen Twitter) [efter engelska twitter till namnet på den mest kända mikrobloggen, Twitter, vilket i sin tur betyder ’kvitter’]

yrkessåpa tv-program av dokumentär typ där man får följa personer på en viss arbetsplats

Källa: Språkrådet