”Lagen ger möjligheter”

Foto: HENRY LUNDHOLM
NYHETER

Ipredlagen har fått en långsam start men kommer användas mer i framtiden. Det säger Sara Lindbäck, Ipred-specialiserad jurist på Antipiratbyrån.

Vad är bra med Ipredlagen?

– Den ger ytterligare möjligheter för upphovsrättsinnehavare att agera vid piratkopiering. Den hade en väldigt tydlig effekt i början då fildelningen sjönk. Sedan den infördes har den lagliga online- och fysiska försäljningen ökat. DVD-försäljningen ökade till exempel med 26 procent i april förra året när lagen infördes.

Vad är dåligt med Ipredlagen?

– Det som är mindre bra är att det tar lång tid att få fram praxis, men så blir det med ny lagstiftning. Det är svårt att dra slutsatser om hur effektiv lagen är på lång sikt eftersom det inte finns några slutliga beslut än.

Det har inte blivit en enda fällande dom som vunnit laga kraft. Hur mycket betyder det?

– Det är så med ny lagstiftning, att det tar tid. Det finns ett mål som hovrätten ska ta upp och ett som är i Högsta Domstolen. Ur ett juridiskt perspektiv vore det extremt snabbt om ett mål gick genom alla tre instanser på ett år, men ur ett medieperspektiv är det enormt långsamt. Men så fort vi fått praxis tror jag att lagen kommer användas i betydligt större utsträckning än nu.

FAKTA

Antipiratbyrån

Antipiratbyrån är en förening av producenter och distributörer av bio- och videofilm.

Antipiratbyråns syfte är att värna om sina medlemmars upphovsrätt och påverka opinionen.

ARTIKELN HANDLAR OM