Läkare varnar: Patienter kan dö av datafel

Läkarna i Västerås har upptäckt felmedicineringar i nytt kritiserat datasystem

NYHETER

Tre felberäknade doser av morfin på bara några veckor.

Läkarföreningen varnar för att det nya datasystemet kan innebära livsfara för patienterna.

– Det var ren tur att det här upptäcktes. I ett av fallen hade dosen varit dödlig, säger Lars-Olof Svensson, Läkarföreningens ordförande.

Inför påskhelgen har det gått ut ett varningsmejl till alla sjukhus i Västmanland med information om att läkarna ska vara extra uppmärksamma med just läkemedelsmodulen i det nya systemet Cosmic.

Det finns risk för att den ordination av medicinering som går vidare till sjuksystrarna blir felaktig.

Då kan sjuksystern i sin tur luras att ge fel dos till patienten.

Ändå behålls det bristfälliga systemet.

– Det finns inte ens någon manual. Systemet är krångligt och larmar inte när du gör fel. Även erfarna läkare riskerar att göra fel bland alla knapptryckningar. Vi kan inte acceptera den osäkerheten, säger Lars-Olof Svensson, Läkarföreningens ordförande.

Tre överdoseringar

Flera läkare efterfrågar support på kvällar och helger – någon sådan finns inte i dag. Läkare som Aftonbladet har pratat med är oroliga inför påsken då det inte kommer att finnas någon teknisk support ens på dagtid.

De senaste veckorna har tre incidenter med ordinering av för höga morfindoser upptäckts på Centrallasarettet i Västerås. I ett av fallen hade en mycket hög dos morfin ordinerats till en patient. Om misstaget inte hade upptäckts kunde patienten ha dött. Vid en så pass hög dos morfin får patienten andningsuppehåll.

För dålig utbildning och bristande support har gjort många av läkarna oroliga att göra fel när de använder det nya programmet.

"Folk kan dö"

Läkarföreningen har i över ett år kämpat för att läkarnas osäkerhet ska tas på allvar.

– Folk kan dö. Det första vi vill är att Socialstyrelsen gör en inspektion av det här systemet som inte ens är säkerhetsgaranterat, säger Lars-Olof Svensson.

Per Weitz är överläkare och ansvarar också för att bevaka patientsäkerheten inom vården. Han har fått in flera klagomål och kommer att göra en Lex-Maria-anmälan av de felberäknade morfindoserna.

– Vi kommer att utreda exakt vad det är som blivit fel i de här fallen. Är det läkarna som skrivit in fel värden eller finns det fel i systemet? Det är omöjligt nu att säga vad som är boven i dramat. Därför behöver vi titta på hela händelsekedjan, säger han.

Läkarna varnar för att patienternas liv kan vara i fara, håller du med om det?

– Jag tycker inte att jag har fått de signalerna att det är så farligt att man ska stoppa det. Som jag ser det har vi tagit tag i problemen ordentligt och ska titta på det här skyndsamt. Vi har också skickat ut en uppmaning till ökad vaksamhet i samband med ordinationer, säger Per Weitz.