Koreanskt krigsfartyg hann ikapp piraterna

Oljetanker värd en miljard kapades i helgen

NYHETER

Det sydkoreanska krigsfartyg som jagat en kapad supertanker har hunnit ikapp piraterna.

Örlogsfartyget håller sig dock på avstånd för att inte riskera besättningens liv.

Den koreanska oljetankern Samho Dream kapades av pirater i de ökända vattnen mellan Somalia och Jemen i söndags. Tankern var på väg från Irak och har råolja för 160 miljoner dollar i lasten.

Fanns i regionen

Sedan flera sydkoreanska fartyg kapats i Adenviken har landet örlogsfartyg i området och ett av dessa tog omedelbart upp jakten på piraterna.

Tidigt i morse hann det tungt beväpnade krigsfartyget upp tankerna men enligt brittiska BBC:s korrespondent i Korea finns inga planer på att borde det kapade fartyget.

Stora risker

Ett ingripande skulle helt enkelt innebära för stora risker för de 24 i besättningen och en olycka skulle kunna leda till att olja läcker ut i havet.

I stället kommer fartyget att lägga sig på säkert avstånd och följa efter supertankern som uppges vara på väg mot Somalias kust.

Än så länge har inga krav om lösesumma ställts av kaparna.

FAKTA

Pirater

I världen som helhet har antalet piratattacker minskat de senaste åren. I vattnen runt Afrikas horn har dock utvecklingen gått i motsatt riktning och antalet kapningar ökade med hundra procent förra året.

Under förra året inrapporterades 406 kapningar, den högsta siffran sedan år 2003. Av dessa utfördes 217 kapningar av somaliska pirater som använder den kollapsade staten som bas för verksamheten.

Sedan en tid tillbaka befinner sig en internationell styrka i området för att skydda fartygen. EU:s flottstyrka, där även Sverige ingår, är på plats främst för att skydda FN:s nödtransporter till Somalia.

Förutom Somalia är Sydostasien det mest pirattäta området och en del bedömare fruktar att de somaliska sjörövarnas framgångar ska sporra pirater i andra delar av världen att utöka sin verksamhet.