Dagens namn: Anton, Tony
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Får 246 600 – för två möten

Bengt Westerbergs styrelseuppdrag betalas av de svenska medlemmarna

pampig byggnad Internationella Rödakorskommitténs slottsliknande kontor är en av Genéves pampigaste byggnader och värderas till hundratals miljoner kronor. Här hålls två styrelsemöten varje år där Bengt Westerberg deltar som vice ordförande. För det får han 246 600 kronor i arvode. Enligt Paul Conneally, federationens presschef, kräver uppdraget ”mycket ringa tid och arbetsinsatser”.   pampig byggnad Internationella Rödakorskommitténs slottsliknande kontor är en av Genéves pampigaste byggnader och värderas till hundratals miljoner kronor. Här hålls två styrelsemöten varje år där Bengt Westerberg deltar som vice ordförande. För det får han 246 600 kronor i arvode. Enligt Paul Conneally, federationens presschef, kräver uppdraget ”mycket ringa tid och arbetsinsatser”. Foto: Lina Boström Einarsson

GENÈVE. Bengt Westerberg har fått ett guldkantat avtal som styrelseledamot i Internationella Rödakorsfederationen i Schweiz.

Aftonbladet kan i dag avslöja att sty­relsen bara har två möten per år – och ledamöterna får ett arvode på närmare en kvarts miljon kronor.

Ersättningen betalas av Röda korsets medlemmar i Sverige.

Bengt Westerbergs förmånliga ersättningar utreds nu av Röda korsets medlemmar genom rådslag. Tills ett nytt beslut fattas i frågan senare i vår avstår Westerberg från sitt arvode.

Årslön: 1,8 miljoner

Bengt Westerberg har en årslön på över 1,8 miljoner kronor. Knappt hälften, 822 000, är ersättningar för uppdragen inom Röda korset, där han är styrelseordförande.

På svenska Röda korsets hemsida står klart och tydligt att 30 procent av arvodet är ersättning för Westerbergs uppdrag som vice ordförande i Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederationen.

Han får alltså 246 600 kronor för detta uppdrag.

I den internationella styrelsen sitter totalt 26 personer, varav fem är vice ordförande.

”Kräver ringa tid”

Enligt Rödakorsfedera­tionens presschef, Paul Conneally, kräver Bengt Westerbergs styrelseuppdrag ”mycket ringa tid och arbetsinsatser”.

– Det är mest ett representativt uppdrag. Han är inte inblandad i skötsel och ledningsarbete av organisationen, säger Conneally.

Så det uppdraget tar inte så mycket tid?

– Definitivt inte.

Enligt Conneally handlar det mest om att representera och vara med på styrelsemöten två gånger per år.

Det är inte organisationen i Schweiz som betalar Westerbergs arvode på närmare en kvarts miljon kronor. Pengarna kommer i stället från Röda korsets medlemsavgifter i Sverige.

Det krävs årsavgifter på 200 kronor från 1 233 medlemmar runt om i landet för att finansiera hans styrelseuppdrag i Genève.

Får resa mycket

Bengt Westerberg själv anser inte att hans uppdrag i den internationella styrelsen är så litet som presschefen Conneally säger.

– Själva styrelsemötena brukar vara tre dagar och sen föregås det av ett möte i presidiet där jag ingår, sen är det oftast arbetsgrupper eller annat en dag. Så i regel är det en vecka som går till styrelsemöten.

Bengt Westerberg tycker att hans styrelseuppdrag i den internationella federationen motsvarar en tredjedel av en normal heltidstjänst.

Han uppger att han utöver styrelsemöten också är ute och reser då och då. Nu över påsken är han exempelvis i Turkiet för att representera federationen.

– Sedan har vi de stora internationella mötena, vi hade ju vår generalförsamling i Nairobi i november under två veckor. Sådana möten har vi vartannat år.

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet