Så får du bort kränkande bilder

NYHETER

Har man fastnat på ett foto på nätet är möjligheterna små att stoppa en publicering.

– Huvudregeln är att publicering är okej, säger Daniel Westman, forskare inom it-rätt på Stockholms Universitet.

Generellt är det svårt att stoppa bildpubliceringar.

Men det finns ett par möjligheter.

I första hand äger fotografen rätten till sina bilder via upphovsrätten. Ett sätt att få bort en foto från en sajt är därför att ta fotografen till hjälp.

– Den som har tagit bilden har rätt till den från första stund. Fotografens kan kräva att bilder tas bort om de till exempel ligger på en blogg utan tillåtelse, säger Staffan Teste, juridiskt ombud åt Bildleverantörernas förening.

Smygtagna bilder kan vara förtal

Men det finns fler sätt. Om en bild ska användas till marknadsföring måste personen på bilden först lämna sitt godkännande, som i fallet med den turkiska yoghurten.

En annan möjlighet att stoppa en bild är om den används på ett kränkande vis. Då kan det räknas som förtal i juridisk mening.

– Vi har sett fall där det har gått till åtal, exempelvis där någon har publicerat smygtagna bilder i sexuella sammanhang, säger Daniel Westman.

Personuppgiftslagen (PUL) kan också vara ett hinder för bildpublicering. Men för att man ska kunna åberopa PUL ställs hårda krav.

– Då krävs att bilden ska vara integritetskränkande, vilket är svårt att hävda generellt sett. Används bilden i ett journalistiskt sammanhang är det ännu svårare att kräva att den ska tas bort.

Hur ska man gå tillväga för att få bort en bild man tycker är kränkande från en webbplats?

– Första steget är att kontakt den som driver sajten eller bloggen. Hjälper inte det kan man försöka få tag i webbhotellet där sajten är placerad, de har ofta egna etiska regler som medlemmarna måste följa. Om publiceringen exempelvis sker på en persons facebook-sida kan man försöka få tag i ansvariga på facebook, säger Daniel Westman.

Myndigheterna sista steget

– Om det inte heller ger resultat kan man gå vidare och prata med myndigheterna. Gäller det ett brott mot PUL ska man prata med Datainspektionen. Är det förtal ska man anmäla till polisen. Men man får inte heller glömma att yttrandefriheten är huvudregeln. Man har inte automatiskt rätt att kräva att bilder ska tas bort, såvida man inte har tagit dem själv.

Datainspektionen har lagt ut en guide på krankt.se för den som den som tycker sig ha blivit orättvist behandlad på nätet. Där finns även tips om hur man går vidare med en anmälan.