Betalar 8 miljoner – slipper strandskydd

Här vill Antonia Ax:son Johnson bygga hus

Foto: Foto: MATS ROSLUND
köper tomt av byalaget Antonia Ax:son Johnson och hennes make vill köpa mark av Slättaröds byaförening för att bygga ett hus till sina barn och barnbarn. I gengäld erbjuder de sig att restaurera och underhålla ett 1800-talstorp i byn. Förutsättningen för affären var att länsstyrelsen beviljade dispens från strandskyddet – vilket myndigheten gjorde. På bilden: Ax:son Johnson tillsammans med bysamfällighetens talesmän Göran Berg och Bertil Gunnarsson.
NYHETER

Här på skånska Bjärehalvön vill Antonia Ax:son Johnson bygga – på strandskyddad mark.

Affären har skett under stort hemlighetsmakeri.

Byalaget som har hjälpt henne får dela på flera miljoner kronor.

Foto: Foto: MAGNUS TORLE
Sven Hernborg, aktiv inom Bjäre Naturskyddsförening, är kritisk till affären. I bakgrunden syns torpet som Ax:son Johnson ska rusta upp.

Slättaröds byaförening vill stycka av och sälja en bit mark till Antonia Ax:son Johnson och hennes make Göran Ennerfeldt. På natursköna Bjärehalvön i Skåne vill de bygga ett hus till barn och barnbarn. Som motprestation erbjuder paret sig att rusta upp ett torp från 1800-talet, som enligt planerna ska k-märkas.

Tomten ligger strandnära och dessutom granne med ett naturreservat, vilket

i princip omöjliggör dispens från strandskyddet.

Enligt uppgift kommer paret att betala 8 miljoner kronor för den avstyckade tomten. Pengarna går till de 36 medlemmarna i byalaget – cirka 200 000 kronor per medlem.

”Ha kakan kvar”

– Vi ser det som ett kulturprojekt som är till stort gagn för allmänheten, säger Lars Berg, som representerar bysamfälligheten.

– Som lösningen nu är får vi både äta kakan och ha den kvar. Vi ville kapitalisera på tomten och länsstyrelsen var intresserad av att göra Torpet på Klinten till en kulturminnesbyggnad.

Länsstyrelsen beviljade strandskyddsdispens – trots att deras egen handläggare ville avslå ansökan.

Kritik från JO

En privatperson anmälde länsstyrelsen till JO, som beslöt att granska ärendet.

”Länsstyrelsens beslut synes svårt att förena med den allmänna principen om likhet inför lagen”, menar JO i en skarp skrivelse till länsstyrelsen.

Sven Hernborg som är aktiv inom Bjäre Naturskyddsförening är också kritisk:

– Jag tycker att det handlar om mutor. Det här visar att de som har pengar och kontakter inte behöver ta hänsyn till miljö- och naturlivet.

I ansökan till länsstyrelsen angavs inte vem som var tilltänkt köpare. I stället benämndes Ax:son Johnson och maken bara som ”intressenten”.

Det finns också ett avtal mellan paret och Slättaröds bysamfällighet om bland annat köpesummans storlek. Som länsstyrelsen inte tagit del av.

Även om JO riktar kritik mot länsstyrelsen, kan den beviljade dispensen inte upphävas.

ARTIKELN HANDLAR OM