Nu utreds Karins död

Foto: PRIVAT
Nu ska Karin Andreasson utredas – tre månader efter självmordet.
NYHETER

Karin Andreassons självmord ska nu granskas av polis, Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Efter Karins död gjorde Huddinge sjukhus en Lex Mariaanmälan. Dessutom har polisen informerats om fallet Karin.

Samtidigt har föräldrarna bestämt sig för att göra en anmälan till HSAN, hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Genom Lex Maria-anmälningen kommer Socialstyrelsen också att granska ärendet.

”Olämpligt att uttala sig”

Aftonbladet har sökt samtliga inblandade läkare för kommentarer.

Bara chefsöverläkaren Claes Hollstedt har svarat. Han har inte varit direkt inblandad i behandlingen av Karin, men ansvarar för klinikens arbete med Lex Maria-anmälningar.

Hollstedt vill inte kommentera hur kliniken har hanterat ärendet innan Socialstyrelsen och HSAN:s domstolsliknande nämnd är klara med fallet:

– Det är under sådana omständigheter olämpligt för kliniken att uttala sig innan dom har vunnit laga kraft.

Hur kommer det sig att Karin Andreasson fick permission med tanke på den självmordsrisk som förelåg?

– Om en bedömning visar sig vara fel är det tillsynsmyndig­hetens uppdrag att bedöma om verksamheten brustit.

”Djupt beklagligt”

Karin Andreassons föräldrar känner sig väldigt nonchalant bemötta av överläkaren, enhetschefen och sektionschefen vid ett möte den 3 februari i år.

– Det är djupt beklagligt att de upplevt det så. Själv har jag ­aldrig träffat dem. Jag hade ett längre ­telefonsamtal med patientens syster den 25 februari, med vilket hon förklarade sig nöjd.

Systern Anna uppger i dag att hon inte alls känner sig nöjd.

– Anledningen till att jag sa att jag var nöjd då var för att jag trodde att Hollstedt höll med mig om kritiken mot kliniken, ­säger hon.

ARTIKELN HANDLAR OM