Guldgruva för Göran

Drar hem multum – i sina fyra roller

Inkomsten Miljonerna från styrelsearvoden, konsultuppdrag och tal går in i bolagen. Inkomståret 2008 tog Persson ut en mycket måttlig inkomst på 342?000 kronor, vilket motsvarar 28?500 kronor i månaden. Samtidigt fick han ett överskott av kapital på 685?000 kronor.
NYHETER

Göran Persson har tjänat storkovan sedan han avgick som statsminister.

Som styrelseproffs, konsult och talare har han blivit en miljonindustri.

– Det kan förstärka bilden av socialdemokratin som ett överhetsparti som lever ovanför folket, säger statsvetaren Ulf Bjereld.

För många gamla statsministrar och presidenter blir avgången från ämbetet starten på en ny karriär.

Carl Bildt åkte till Balkan för att mäkla fred. Bill Clinton ägnar sin tid åt välgörenhetsorganisationen Clinton Foundation.

Och Tony Blair har jobbat med både fredsmäklande och klimatarbete sedan han avgick som premiärminister.

Intäkter går till bolaget

Inte heller Göran Persson har gått sysslolös sedan han lämnade partiledarposten för tre år sedan. Men han har hittills valt att fokusera på kommersiell verksamhet. I förra veckan avslöjade han själv att han satsat mellan 6 och 7 miljoner kronor på aktier i bolaget Scandinavian Biogas Fuels.

Utöver konsultjobbet på JKL och en omfattande talarverksamhet har han också tre tunga styrelseuppdrag. Exakt hur mycket pengar Persson drar in går inte att reda ut eftersom intäkterna hamnar i hans bolag Baven AB, som ännu inte lämnat någon årsredovisning.

Persson – en fri man

Den S-märkte statsvetaren Ulf Bjereld menar att Perssons näringslivskarriär kan bli ett problem för socialdemokratin.

– Det negativa är om han fortfarande förknippas med socialdemokratin i så stor utsträckning att det kan förstärka bilden av socialdemokratin som ett överhetsparti som lever ovanför folket, säger han.

– Men jag tror inte att det har någon särskild betydelse, utan jag tror att i de allra flestas ögon är Göran Persson nu en fri man.

En tillgång under valet

Men Persson själv har redan aviserat att han både vill förstamajtala och delta i valrörelsen för Socialdemokraterna.

Blir han en tillgång för arbetarrörelsen?

– Ja, det finns det säkert skilda uppfattningar om. Men i små doser och använd vid rätt tillfällen så tror jag att han kan vara en tillgång. Han står ju fortfarande för väldigt

positiva saker politiskt i många människors ögon.

Aftonbladet har sökt Göran Persson för en kommentar.

FAKTA

Så tjänar han sina pengar

KONSULTEN

Som konsult fakturerar Göran Persson JKL omkring 170 000 kronor i månaden, eller drygt 2 miljoner om året, enligt tidningen Resumé. Han har också en omfattande talarverksamhet.

STYRELSEPROFFSET

Styrelseuppdragen tar allt mer av Göran Perssons tid. Han är styrelseordförande i Sveaskog och Scandinavian Biogas Fuels International och två dotterbolag till dem, samt i ambulanshelikopterbolaget Scandinavian Air Ambulance. För uppdraget i Sveaskog får Persson totalt 450 000 kronor om året och för Scandinavian Biogas har han själv uppgivit att han får 200 000. Dessutom driver han egna firman Baven AB där han själv är vd och enda styrelseledamot. En dotter är suppleant.

Aktieägaren

Före årsskiftet gick Göran Persson in som delägare i Scandinavian Biogas och äger nu tre procent av bolaget. Totalt köpte han mellan 600 000 och 700 000 aktier till ett värde av 6–7 miljoner kronor.

Bonden

Sedan Göran Persson köpte Torp har egendomen vuxit betydligt. Från drygt 250 hektar till dagens 340 hektar. Totalt har paret Persson-Steen investerat närmare 30 miljoner i gården, men enligt Dagens Industri som låtit mäklare uppskatta värdet är Torp nu värt omkring 40 miljoner kronor. Taxeringsvärdet uppgår till 13,3 miljoner kronor.

Inkomsten Miljonerna från styrelsearvoden, konsultuppdrag och tal går in i bolagen. Inkomståret 2008 tog Persson ut en mycket måttlig inkomst på 342 000 kronor, vilket motsvarar 28 500 kronor i månaden. Samtidigt fick han ett överskott av kapital på 685 000 kronor.