Chatta om vård av självmordsbenägna

Ställ dina frågor till Britta Alin-Åkerman, professor i pedagogik och psykoterapeut samt professor vid Karolinska institutets
institution för självmordsprevention

NYHETER