Vansinnesdåd som skakat Sverige

NYHETER

Dubbelmorden i Växjö och ­Värnamo och familjemordet i Husie – återigen frågar sig alla hur det kan hända.

Politiker har gett löften och utredningar har tillsatts, men vad har egentligen hänt sedan järnspettsmannen i Åkeshov fick ­Sverige att inse att något var fel inom psykvården?

2003

Antalet vårdtillfällen i psykvården uppgår detta år till 85 682, 4 000 färre än vid millennieskiftet.

19 maj

Den så kallade Åkeshovsmannen går bärsärk med ett järnspett på tunnelbanestationen i Åkeshov. En 71-årig man dödas, flera skadas. Han hade sökt psykiatrisk hjälp flera gånger, senast samma dag som dådet begås.

22 maj

Vi kan inte acceptera att de som döms till rättspsykiatrisk vård begår grova brott efter att de blivit utsläppta. Allmänhetens säkerhet måste alltid stå i första rummet och ha högsta prioritet.

Sven-Erik Österberg (S) och Hans Hoff (S) kräver bland annat nya regler för utskrivning på Aftonbladet Debatt.

31 maj

En 50-årig man mejar ner fotgängare med en hyrbil på Västerlånggatan i Gamla stan i Stockholm. Han kör på 18 personer, två omkommer. 50-åringen hävdar att han fjärrstyrs av en internationell grupp. Han hade haft kontakt med psykiatrin i minst fyra år.

2 juni

Var det en resursfråga? Var det svårt att ställa diagnos? Var det oklarhet om ansvaret? Det tror jag alla vill veta.

Socialminister Lars Engqvist (S) till tidningen Expressen. Han begär en snabbutredning från Socialstyrelsen om det finns ett samband mellan de uppmärksammade våldsbrotten och psykiatrins omhändertagande.

26 augusti

En 33-åring bankanställd hugger ner två grannkvinnor, 75 och 85 år, med ett samurajsvärd. Den så kallade Samurajmannen har tidigare tvångsvårdats för en allvarlig psykisk störning. I förhören förklarar han att han trodde att den 85-åriga kvinnan var en demon.

10 september

Mijailo Mijailovic attackerar utrikesminister Anna Lindh på NK i Stockholm. Dagen efter avlider hon av skadorna. Mijailovic hade sökt hjälp vid psykkliniker och akutmottagningar ett antal gånger. Strax före mordet sökte han vård, men avvisades.

11 september

En 23-årig psykiskt sjuk man knivhugger femåriga Sabina till döds utanför hennes dagis i Arvika. Dådet uppges vara inspirerat av mordet på Anna Lindh. Tre dagar före mordet hade gärningsmannen flyttats från en låst psykiatriavdelning till en öppen.

16 september

Människor som är i behov av psykiatrisk vård ska få den. Den psykiatriska vården måste förstärkas. Regeringen kommer att tillsätta en psykiatrisamordnare som löpande ska lämna förslag om psykiatrins former och samverkan mellan kommuner, landsting och myndigheter.

Statsminister Göran Persson vid riksdagens öppnande.

30 september

Psykvården måste vara tillgänglig för alla som behöver stöd och vård, det är viktigt att det inte är väntetider. Den psykiatriska vården ska också vara väldigt klar över att den som utgör en fara för sig själv eller för andra måste ha sluten vård.

Socialminister Lars Engqvist till Aftonbladet.

Oktober

Psykiatrisamordnaren Anders Milton tillsätts.

Socialstyrelsen presenterar resultaten av snabbgranskningen. Slutsatsen är att det finns en koppling mellan våldsbrotten och psykvården. Enligt Socialstyrelsen lider psykiatrin av ”systemfel” där man inte klarar av patienter som lider av både personlighetsstörning och missbruk. Dessutom fungerar inte samarbetet mellan kommuner och landsting.

11 november

Socialdemokraternas många års felaktiga politik och brist på visioner och politiskt engagemang missgynnar de psykiskt sjuka.

Kristdemokraten Inger Davidson med flera kräver särskilda akutmottagningar för ­personer med dubbeldiagnoser och att staten över tar ansvaret för rättspsykiatrin.

2005

Staten skjuter till totalt 700 miljoner kronor till psykvården under 2005 och 2006, de så kallade Miltonpengarna.

2006

18 juni

En 33-årig man med diagnosen paranoid schizofreni attackerar en 62-årig kvinna med fälgkors och kniv i hennes hem på Öland. Han hugger även ner hennes 63-åriga make. Mannen överlever, men kvinnan dör av skadorna. 33-åringen döms senare till rättspsykiatrisk vård för mord och mordförsök.

5 augusti

Nu behövs en ny reformperiod inom svensk psykiatri. Vi bedömer att det behövs ett par tusen nya vårdplatser. Både öppen- och slutenvården behöver byggas ut. Ett nytt tvångsmedel, som innebär att utskrivna som inte följer villkor i fråga om medicinering, terapi och drogfrihet snabbt kan tas in i slutenvård, bör införas.

Folkpartiet i en rapport om psykvården.

November

Psykiatrisamordnaren Anders Milton föreslår en omfattande satsning på psykiatrin med totalt 1,7 miljarder per år mellan 2009 och 2015. Han vill bland annat ha en nollvision för självmord eller våldsdåd av psyksjuka som avvisats av vården, en nationell handlingsplan, skärpt vårdgaranti för barn och unga, 800 miljoner kronor årligen till kommuner och landsting som ska gå till psykiatrin, 100 miljoner årligen till forskning och 300 miljoner till förbättringar av rättspsykiatrin.

2007

25 januari

En 27-årig man hugger ihjäl Tobias, 8, på väg hem från skolan i Norrahammar. Han häktas för mordet. 2004 fick han diagnosen schizofreni och tvångsvårdades, men släpptes fri när läkare tyckte att han var tillräckligt frisk. Han slarvade med sina mediciner och blev allt sämre, men inga tvångsåtgärder vidtogs.

29 januari

Vi förbereder ett lagförslag om öppenvård med särskilda villkor där vårdtagarna bland annat ska få hjälp med medicineringen.

Socialminister Göran Hägglund (KD) till Aftonbladet.

I sin första statsbudget satsar alliansregeringen 500 miljoner extra på förbättrad tillgänglighet, utbildning och förbättrad kvalitet. Hälften av pengarna går till barn- och ungdomspsykiatrin.

Antalet vårdtillfällen minskar med 12 000 till 83?259 jämfört med året innan.

1 augusti

Socialstyrelsen presenterar sin slutrapport: Miltonpengarna har inte bidragit till att förbättra psykiatrin i stort. Däremot har samverkan mellan kommuner och landsting på vissa håll blivit bättre och över 20?000 anställda har deltagit i utbildningsinsatser. Men fortfarande lider psykvården av systemfel och kompetensbrist, enligt Socialstyrelsen.

2008

En halv miljard extra i statliga pengar till psykiatrin. Bland annat för att kartlägga antalet heldygnsplatser – och om det finns behov av ännu fler.

En ny vårdform införs, ett mellanting mellan sluten och öppen vård. Patienter kan skrivas ut men följa en vårdplan.

Antalet personer som vårdas i sluten vård för schizofreni, störningar av alkohol och ­narkotika har minskat med omkring 4 000 jämfört med 1987.

6 juli

Norba, 16, huggs ihjäl av en 39-årig man i Södertälje. Han hade vårdats av psykiatrin i Södertälje under tio års tid. En halvtimme före dådet hade han sökt hjälp.

9 juli

Regeringen begär en översyn av den psykiatriska tvångsvården. Kriterierna för tvångsvård ska förtydligas, och den kritiserade rättspsykiatriska vården, där man döms till vård, ska tas bort. Ny utredning ska vara klar senast 1 juni 2010.

22 juli

Vid en manifestation i Södertälje protesterar omkring tusen personer mot våldet, med anledning av Norbas död.

Det här är en tydlig påminnelse till riksdag, regering och landsting om att inte göra besparingar inom psykvården, säger kommunalrådet Anders Lago (S).

2009

Ett treårsprogram på totalt 2,8 nya miljarder till landstingens psykvård, 900 miljoner kronor per år, finns med i regeringens budgetsatsning.

22 december

En 22-årig man hugger ihjäl sin mamma i Södertälje. Dagen innan hade han nekats vård av S:t Görans sjukhus psykiatriska mottagning i Stockholm.

Sammanställning: Lena Mellin och Eva Buskas

Bilder: HASSE ROSENTHAL, P-O SÄNNÅS, JOHAN SOLUM, KAI REHN, MATS STRAND, SARA GUSTAFSSON/ÖLANDSBLADET, OLA AXMAN och JONAS BILBERG