Tommy Zethraeus kan få byta anstalt

"Fokus på flytt till anstalt med lägre säkerhetsgrad"

NYHETER

Tommy Zethraeus, 40, livstidsdömd för morden på Stureplan, vill få sitt straff tidsbestämt.

Kriminalvården säger nej – men öppnar för att flytta honom till ett fängelse med lägre säkerhetsgrad.

Med ett automatvapen sköt Tommy Zethraeus ihjäl fyra personer utanför Sturecompagniet i Stockholm 1994. Han dömdes till livstids fängelse och har nu suttit inne i drygt 15 år.

Nej till tidsbestämt straff

2009 fick han avslag på sin ansökan om att få straffet tidsbestämt. I februari ansökte Tommy Zethraeus på nytt till Örebro tingsrätt. Han hänvisar till att hans fru och fyra barn behöver honom och att han har skött sig bra och börjat plugga.

– Jag är väl medveten om det oerhörda grova brott jag är dömd för och är djupt ångerfull, skriver han i ansökan.

I ett yttrande i ärendet säger Kriminalvården nej.

– Vid en samlad bedömning menar Kriminalvården att den upprepade misskötsamhet som NN längre tillbaka i tiden gjort sig skyldig till, och som bland annat inneburit att han vid två tillfällen dömts för brott begångna inifrån anstalt, fortfarande talar emot en omvandling av livstidsstraffet, skriver Kriminalvården.

Anstalt med lägre säkerhetsgrad

Tommy Zethraeus sitter sedan 2007 på Kumla. I Kriminalvårdens yttrande öppnas för flytt till en anstalt med lägre säkerhetsgrad:

– När det gäller insatser för utsluss har anstalten bedömt att fokus i detta skede av verkställigheten bör ligga på förflyttning till anstalt med lägre grad av säkerhet, skriver Kriminalvården och nämner Norrtäljeanstalten som ett tänkbart alternativ.

Slutgiltigt beslut fattas av Örebro tingsrätt.