Över 600 döda i Kina

Minst ettusen har grävts fram levande efter jordbävningen

1 av 2 | Foto: REUTERS/CCTV
gräver för livet  Räddningsarbetare gräver efter överlevande i Yushu i Qinghaiprovinsen. Hittills har ettusen överlevande hittats i rasmassorna. Antalet döda har stigit till 617 efter gårdagens kraftiga jordbävning.
NYHETER

Minst 617 människor omkom i jordbävningen på Tibetplatån i Kina onsdags, uppger medier.

Hittills har över tusen människor grävts fram levande ur ruinerna av sammanstörtade tegelhus i den skalvdrabbade Qinghaiprovinsen i nordvästra Kina. Hjälparbetare slet med sina bara händer i husresterna.

Över 9 000 människor skadades. Många av offren är barn och tusentals människor blev hemlösa i den isande kylan som råder i katastrofområdet.

På sina håll hade nästan alla byggnader rasat. Statliga tjänstemän rapporterade att merparten av traktens byggnader är illa skadade.

Samtidigt visade bilder från katastrofområdet att större betonghus stod kvar ganska oskadde mitt bland ruinerna av kollapsade mindre hus.

Också från grannprovinsen Gansu rapporterades dödsoffer.

200 miljoner till biståndet

Trupper sändes till det skalvdrabbade länet Yushu i Qinghai, och privatorganisationer körde ut nödhjälp från provinsens huvudort Xining. President Hu Jintao beordrade tillsammans med premiärminister Wen Jiabao i Peking en omfattande räddningsoperation och anslog över 200 miljoner kronor till den, rapporterade medier.

Men dåligt väder, ihopsäckade broar och lerskred som blockerat vägar kan försvåra hjälpinsatserna för den huvudsakligen tibetanska befolkningen.

En rad jordbävningar försatte gränsbergen mellan Qinghai och den autonoma kinesiska regionen Tibet i skakning. Största skalvets magnitud uppmättes till 6,9 av USA:s geologiska institution USGS. Kinesiska myndigheter uppgav styrkan 7,1.

Jordbävningen var på en mils djup, och epicentrum låg drygt 24 mil nordväst om staden Qamdo i Tibet och 38 mil sydost om gruvstaden Golmud i Qinghai. Flera kraftiga efterskalv registrerades med magnituden upp till 5,9.

Därför skakar det

Geologiskt pressar den indiska subkontinenten på mot Himalaya och utlöser jordbävningar i Kinas bergstrakter. Den nu drabbade regionen skakas ofta av skalv, men då den är glest befolkad blir skadorna vanligen små.

För snart två år sedan drabbades grannprovinsen Sichuan av en jordbävning som tog 87 000 människors liv. Katastrofen väckte ilska i breda folklager, eftersom så många skolor rasade ihop medan andra byggnader klarade sig. Myndigheterna anklagades för korruption och fuskbyggen.

TT-AFP