Systemchefer fick för låga böter

NYHETER

Över hälften av de närmare 90 butikschefer som fälldes i den stora muthärvan kring Systembolaget har i domstolarna uppgett för låga inkomster – och därmed sluppit undan med för låga böter.

Det visar en granskning av domarna som gjorts av redaktionen bakom P1-programmet Kaliber.

Av sammanlagt 89 personer som dömdes av tingsrätterna i Stockholm och Helsingborg till dagsböter för mutbrott har 53 angett för låga inkomster.

Enligt Kaliber rör det sig i enstaka fall om flera hundra tusen kronor. Då kan böterna ha blivit tiotusentals kronor lägre.

– Förfärligt. Man kan inte ta miste på 800 000 och en halv miljon i inkomst, säger överåklagare Björn Blomqvist som drev korruptionsmålen. Blomqvist var på den tiden åklagare på Riksenheten mot korruption.

Var fjärde fick för låg bot

De 89 dömda fälldes för mutbrott och bestickning. Butikschefer i hela landet hade låtit vinleverantörer bjuda dem på resor, vinflaskor och kontanter.

Men det är inte bara i fallet med Systembolaget som det har utdömts för låga dagsbötesbelopp. Kaliber har granskat domarna mot cirka 400 personer som dömts till dagsböter i Stockholm, Göteborg och Malmö under tre veckor 2008 och funnit att var fjärde dömd fått för låg bot.

Dagsböter är tänkta att spegla den dömdes inkomst. En dagsbot kan variera från 50 till 1 000 kronor. Antalet dagsböter ska vara lägst 30 och högst 150 eller 200 om domen omfattar flera brott.

TT