Notan för askan: Tolv miljarder – hittills

NYHETER

Notan för flygningar som ställs in på grund av vulkanaskan växer för varje dag som går.

Flygbolagen har hittills tappat minst 12 miljarder kronor.

Möten och konferenser måste ställas in. Turister sitter fast på flygplatser och kan inte komma hem till jobbet. Och såväl insats- som konsumentvaror har fastnat långt från slutdestinationen.

Minst tolv miljarder

Ett fraktbolag i Dhaka berättar exempelvis hur över 1 000 ton textilier, med slutdestination Europa, har samlats på hög under den gångna veckan.

Slutnotan för alla problem som uppstår i kaoset är svårberäknade. För flygbolagen själva har grova uppskattningar gjorts av den internationella branschorganisationen IATA. Bara där rör det sig om –12 miljarder kronor hittills. Och så länge störningarna i trafiken finns kvar växer notan.

– Analyser visar att det här är den största störningen som drabbat flyget sedan andra världskriget. Det är mycket större än 11 september, säger Anders Bornefalk, ekonom på Svenskt Näringsliv.

Miljardras för turismen

Han pekar ut läkemedelsindustrin som en sektor som är känslig för flygproblem. Och så förstås turistnäringen, med angränsande tjänsteproducenter.

Det slår hårt mot länder som Spanien, vars turistnäring (exklusive flygbolagen) gått back med uppåt 2,5 miljarder kronor till följd av problemen den gångna veckan, enligt branschsiffror.

En rundringning till svenska storföretag TT har gjort visar att problemen bland dem än så länge främst utgörs av att personal fastnat på fel plats. Men det mesta har gått att lösa med uppskjutna möten, stöd hemifrån, internet samt telefon- och videokonferenser.

– Men skulle det fortsätta längre får vi se över produktionen och kanske styra om verksamhet från produktionsanläggningar i Europa. Vi förbereder våra fabriker i Kina, Indien och Brasilien så att de kan öka sin produktion, säger Fredrik Hallstan, talesman för Ericsson.

Ingen medicinbrist

Läkemedelsjätten Astra Zeneca använder flygtransporter för omkring hälften av sina leveranser på global nivå, enligt Ann-Leena Mikiver, presschef för Astra Zeneca i Sverige.

Problemen till följd av vulkanaskan är dock hanterbara än så länge.

– Läkemedelsförsörjningen ser vi inget hot mot, men vi får som alla andra lägga merarbete på att dirigera om en del från flyg till lastbil eller fartyg. Men det ska inte behöva göra det svårt för människor att få tillgång till läkemedel, säger Mikiver.

TT