Katolska kyrkan har mörkat övergrepp

NYHETER

Katolska kyrkan i Sverige har känt till att en flicka och hennes syster utsatts för sexuella övergrepp av en präst på 1950- och 1960-talet, skriver Dagens Nyheter.

Foto: MAGNUS LIAM karlsson
Anders Arborelius säger i ett uttalande i dag: ”Som biskop tar jag på mig hela ansvaret för detta och är beredd att ta konsekvenserna av detta”.

Redan 1990 kontaktade en av systrarna den förre biskopen Hubertus Brandenburg och berättade om övergreppen. Kyrkan utredde vid den tidpunkten också då anklagelser om att prästen hade ett förhållande med flickornas mor.

2003 kontaktade kvinnan den nuvarande biskopen, Anders Arborelius, och berättade om prästens sexuella förhållande till mamman och vad han gjort mot flickorna. Modern och prästen hade ett sexuellt förhållande mellan 1958 och 1990.

Omplacerad flera gånger

Kvinnan har också kontaktat en svensk katolsk tidning, som inte heller tog hennes berättelse på allvar.

För några år sedan skickade hon ett mejl till kyrkan, men fick till svar att vända sig till samtalsterapeut.

Prästen har fortsatt sitt arbete i katolska kyrkan men flera gånger sedan slutet av 1960-talet omplacerats till andra orter i Sverige, en åtgärd som används när präster överskrider gränserna.

Nu lovar dock katolska kyrkan att göra en utredning. Protokollet från den ska sedan överlämnas till Rom, vilket kan leda till att prästen skiljs från prästämbetet.

DN har varit i kontakt med den utpekade prästen som varken vill kommentera uppgifterna eller utredningen.

Biskopen tar på sig ansvaret

Biskop Anders Arborelius, katolska kyrkans överhuvud i Sverige, beklagar i ett skriftligt uttalande att fallet inte hanterats på ett riktigt sätt:

"Som biskop tar jag på mig hela ansvaret för detta och är beredd att ta konsekvenserna av detta, när man nu ska göra en grundlig undersökning av hela denna tragiska historia", skriver han.

"Svårigheten för mig är att jag har haft en själavårdande kontakt med modern till offret och därför inte själv kan uttala mig. Den utpekade förövaren har inte haft någon anställning i vårt stift sedan mitten av 90-talet", skriver han vidare i uttalandet.

Utöver biskopens uttalande kommer stiftet inte att kommentera fallet mer just nu med hänvisning till att "man startat den kyrkojuridiska processen i ärendet", enligt ett pressmeddelande.

TT